9 av 10 fikk førsteønsket oppfylt

Førsteopptaket viser at studieforberedende program fortsatt er mest populært.

DEN STØRSTE: Melhus videregående skole er den største videregående skolen i Gauldalen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Færre har søkt på yrkesfaglig utdanningsprogram ved videregående skoler i år enn i fjor. Det viser tall fra førsteinntaket til de videregående skolene i Trøndelag.

Yrkesfag

Ifølge ei pressemelding har 47,07 søkt yrkesfaglig utdanningsprogram mens 50,71 prosent søkte det samme i for. 52,93 prosent har søkt studieforberedende utdanningsprogram, mens 49,29 prosent valgte dette i 2017.


Dette er de mest populære fagene å ha læreplass i

1900 har søkt om læreplass i Trøndelag, og mange ønsker å satse på helsevesenet og byggnæringa.

 

Over 15.000 søkere med ungdomsrett har fått tilbud om en plass ved første inntak, og 9 av 10 fikk førsteønsket oppfylt.


Stadig flere vil bli bonde

Tilstrømninga til bondeyrket skaper optimisme hos dem som tror landbruket kan bli enda mer miljøvennlig.

 

Mest populært

Øverst på lista over de mest populære utdanningsprogrammene er studiespesialisering med 3 av 10 søkere. På andreplass kommer helse- og oppvekstfag, mens bygg- og anleggsteknikk er på tredjeplass. På fjerdeplass kommer elektrofag, mens teknikk og industriell produksjon er på femteplass og idrettsfag er på sjetteplass. Helse- og oppvekstfag samt bygg- og anleggsteknikk og elektrofag har flere søkere i år enn i fjor, mens det er tilbakegang for idrettsfag.


Elever fra Melhus tok over Rema-butikk

Rema-ledelsen er så begeistret for elevenes innsats at konseptet kan bli overført til andre butikker og land.

 

Nesten 7 av 10 søkere med ungdomsrett til læreplass har fått tilbud om læreplass ifølge pressemeldinga.


Melhus satser tungt på lærlinger

Melhus kommune ønsker å gå foran som et godt eksempel, og har nå 31 lærlinger.

 

Fristen for å gi beskjed om tildelt skoleplass eller læreplass aksepteres eller avvises, er 23. juli.


Bunadskledd på skoleavslutning

Se så flotte avgangselever var i bunad.