Promillekjørte på moped

Mopedføreren syntes det hørtes skummelt ut å skulle få fengselsstraff.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

En 18-årig melhusbygg har tilstått at hun kjørte moped med høy promille i mai. Kjøreturen var ikke så lang, men det skyldtes ifølge retten at ferden tok slutt da hun kolliderte. Den foregikk natt til 5. mai i Hølondvegen.

Påtalemyndigheten foreslo blant annet at 18-åringen skulle tape førerrett i to år siden promille var over 1,2 og fengsel i 21 dager. Retten viser til at risikoen for uhell i trafikken øker betraktelig når føreren er alkoholpåvirket, og mente i utgangspunktet at den unge kvinnen skulle dømmes til 21 dagers fengsel.

- Retten har forståelse for at siktede synes det høres skummelt ut med fengselsstraff. Imidlertid er det faktum at siktede er en ung kvinne, og bare var noe over 18 år da handlingen ble begått, ikke tilstrekkelig til å fravike utgangspunktet om idømmelse av ubetinget fengsel, heter det i domspapirene.

Dommen i Sør-Trøndelag tingrett lød på fengsel i 15 dager, bot på 5000 kroner og fradømt rett til å føre førerkortpliktig motorvogn i to år. Kvinnen vedtok dommen.