Mange ville ha setermat

Interessen for rømmegrøt var så stor at det ble lang kø i serveringsteltet.
Nyheter

Årets Setersmak ved Storbekkøya museumsseter så ut til å falle i smak hos svært mange. Lørdag møtte mange opp for å spise rømmegrøt, hyllkake, gomme og skjørost. Oddgeir Grytdal forteller at det nærmest ble litt amper stemning i serveringsteltet fordi folk måtte stå i kø da mange på samme tid ble sultne.