Knutepunkt i dalen

Ser du hvor dette er?

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Dette tettstedet er et knutepunkt når det gjelder kommunikasjon, og her møtes E6 og fylkesveg 30. Dessuten møtes også Dovrebanen og Rørosbanen.