Kjørte i 135 km/t i Okstadbakken

Melhusbygg fikk samfunnsstraff etter råkjøring i Trondheim.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

2. juni gikk det svært fort unna da en melhusbygg kjørte sørover i Okstadbakken i Trondheim. Farten i 80-sonen ble målt til 135 km/t.

Sør-Trøndelag tingrett mener at fartsovertredelsen er alvorlig, og viser til at det var stor trafikk på det tidspunktet da 20-åringen var ute og kjørte. Han ble stoppet klokka 20 den junidagen.

Straffen lød på 30 timers samfunnsstraff som skal utføres i løpet av 120 dager og tap av førerrett i 10 måneder. Han må ta ny praktisk førerprøve hvis han vil ha førerkort igjen. Retten mener at det ikke kan tas hensyn til at siktede synes han bor noe usentralt til, og mener at han må tåle å sykle til jobben eller bruke kollektive framkomstmidler i den perioden han er uten førerkort.

- Dette er forhold som siktede i alle tilfeller skulle tenkt over før han kjørte på en måte som etter loven skal medføre tap av førerretten, mener tingretten.

I retten forklarte 20-åringen at han trenger førerkortet i jobben.

Da saken var oppe i tingretten 3. juli, tilsto han at han hadde holdt så høy fart på E6 og han vedtok dommen.