Fikk ny fellingstillatelse på bjørn

Bjørnejakta fortsetter i blant annet Midtre Gauldal.

Illustrasjonsfoto fra NTB scanpix  Foto: Per Løchen, NTB scanpix

Nyheter

Fylkesmannen i Trøndelag har fornyet fellingstillatelsen for bjørn for Holtålen, Midtre Gauldal og Selbu. Tidligere gjaldt fellingstillatelsen for Holtålen og Midtre Gauldal etter at det var funnet bjørnedrepte sauer der, men så ble bjørnen sporet retning Selbu.

Etter at det ble funnet bjørnedrept sau i Selbu ved Østrungen 4. juli, ga fylkesmannen fornyet skadefellingstillatelse. Det viser vedtaksbrevet som er sendt til Holtålen. Holtålen leder det interkommunale skadefellingslaget.


Så bjørnen på viltkamera

Det interkommunale skadefellingslaget mistet sporet av bjørnen som har tatt sauer i Midtre Gauldal og i Holtålen, i en bekk.

 

Ifølge brevet fra fylkesmannen er det dokumentert at 12 sau/lam er drept av bjørn i Holtålen, Selbu og Midtre Gauldal. Dette er områder der det slippes mange sauer. I Midtre Gauldal og Holtålen slippes det omtrent 24.500 sauer og lam ifølge fylkesmannen. DNA-analyser viser ifølge fylkesmannens brev at det ikke er bjørnebinner som går i beiteområdet.


Lurer på hvor slagbjørnen i Singsås og Holtålen er

En bjørn fortsetter å spise på sauer i Singsås og Holtålen og skadefellingslaget har mistet sporet av den.

 

Fylkesmannen mener at det er for tidlig å sanke sammen sauene for å unngå rovdyrtap.

Den nye tillatelsen gjelder til fredag 13. juli klokka 12, og fylkesmannen varsler at det ikke er tillatt å felle binne med unger.