Får bygge likevel på Løvset

Fylkesmannen er ikke enig i fylkesutvalget nei til boligbygging på Løvset i Melhus.

Løvset har busstilbud, og bussholdeplassen er ikke langt unna det planlagte boligfeltet Haugen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Mens fylkesutvalget sa bastant nei til bygging i boligfeltet Haugen på Løvset, gir fylkesmannen en åpning for at det kan bli bygging i feltet likevel.

Mekling hos fylkesmannen

Melhus formannskap bestemte seg for å ta opp kampen mot fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og det førte til at saken havnet på bordet til fylkesmann Frank Jensen. Der endte det med at fylkesmannen vil tillate bygging i deler av det planlagte boligfeltet. Fylkesmannen godtar småhusbebyggelse, men ikke bygging på de planlagte eneboligtomtene i nord. I stedet mener fylkesmannen at disse tomtene og atkomstveien kan vente til neste gang melhuspolitikerne skal rullere kommuneplanens arealdel.


Vil kjempe for boligfeltet

Et enstemmig formannskap tar opp kampen for boligfeltet Haugen på Løvset.

 

Trønderbladet har tidligere skrevet flere ganger om at det kom som et sjokk på melhuspolitikerne at fylkesutvalget etter råd fra fylkesrådmannen, fremmet innsigelse mot bygging i det planlagte feltet som skal få 30-40 boliger. Argumentet fra fylkesrådmannen var at boligfeltet ville øke biltrafikken inn og ut av Trondheim fordi det var ventet at folk fra Trondheim ville kjøpe seg bolig i feltet på Løvset.


Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.

 

Innsigelsen førte til en sur stemning i Melhus i forkant av forhandlingene om byvekstavtalen. Melhus er blitt konfrontert med nullvekstmålet som innebærer at trafikken inn til Trondheim inkludert elbiler, ikke skal øke utover 2016-nivået.


Godtar ikke at staten skal bestemme alt om boligbygginga i Melhus

Kommunene kan ikke godta at staten vil styre hvor boligbygginga skal skje, mener varaordfører Stine Estenstad (H). Nå har fylkesordføreren skrevet brev til Melhus etter at fylkesutvalget stanset et boligfelt på Løvset.


Like ved det planlagte boligfeltet kommer boligfeltet Løvsettoppen der det er full anleggsvirksomhet ettersom mange skal bygge hus der. Det er heller ikke mange metrene til boligfeltet Rønningstrøa der det ene huset etter den andre kommer opp.

Ikke helt fornøyd

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) er på ferie, men skriver i en tekstmelding om meklinga som han deltok på, at resultatet ble at Statens vegvesen, fylkesmannens landbruksavdeling, fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen trakk sine innsigelser mot at planen ble begrenset til et område i sør.

- Resten av området kan tas med til vurdering i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Både fylkeskommunen og kommunen må godkjenne og forankre resultatet politisk, det vil si i henholdsvis fylkesutvalget og formannskapet. Vi prøvde hardt å få gjennom hele planen, men dette var så langt det var mulig å komme, forteller Krogstad.

Varaordfører Stine Estenstad (H) er fungerende ordfører.

- Vi hadde håpet å få frigjort hele arealet, og Melhus formannskap ønsket at det skulle legges til rette for eneboligtomter fordi det mangler slike tomter i Melhus. Derfor er jeg ikke fornøyd med utfallet av meklinga. Men samtidig er jeg redd for at dersom vi anker til departementet, kan feltet bli båndlagt for flere år framover, sier Estenstad.


Angrer på ordlyden i vedtaket

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus stemte for innsigelsen til boligfeltet Haugen på Løvset.

 

Estenstad mener at boligfeltet ikke kan være i strid med nullvekstmålet fordi det ligger ei busslomme like ved.

- Selv om ei busslomme ikke kan defineres som et kollektivknutepunkt, er det et busstilbud. Dess mer det bygges på Løvset, dess flere vil få tilbud om bussavganger, sier Estenstad.


Melhus vil bestemme selv

Kommunestyret går med på forhandlinger om byvekstavtalen, men vil ikke gi opp selvstendigheten.

 

Utbyggere av feltet er Tore Havdal og Jan Tore Wilhelmsen. 

- Vi er selvfølgelig skuffet dersom dette blir utfallet. Det er veldig merkelig at fylkeskommunen kan overstyre enstemmige vedtak fattet av formannskapet i Melhus kommune, forteller Wilhelmsen.