Oljeutslipp på Korsvegen igjen

Elva som renner ut i Gaustadvatnet på Korsvegen er grønn og svart etter oljeutslipp.

Elva har fått oljeutslipp. Teknisk etat har benyttet et grønt fargestoff for å forsøke å finne kilden til utslippet. I tillegg er det algeoppblomstring i bekken som følge av lite vannføring. 

Nyheter

Gauldal brann og redning har lagt ut lense etter at det er oppdaget oljeutslipp igjen i elva Bøvra på Korsvegen. Elva renner ut i Gaustadvatnet, og ser svart ut etter utslippet og har flak med ulike fargesjatteringer.

Teknisk sjef Jakob Storrø i Melhus kommune sier at utslippet vil bli tatt hånd om når en sugebil kommer på fredag.

- Utslippet er blitt meldt om flere ganger, og på grunn av ferie har det sviktet i oppfølginga. Nå forsøker vi å gjøre noe med dette, og har som mål å få ryddet opp før helga, sier Storrø.

Mens det på kommunens nettside står at årsaken til utslippet er funnet, sier Storrø at han ikke kjent med hvor utslippet kommer fra og han mener at utslippet ikke kommer fra Hølonda helsehus.

- Det er flere områder som har avrenning til bekken. Det viktigste er å få ryddet opp det verste. Forurenser må betale for opprydding, sier Storrø.

Oljelense er lagt ut ved ei bru som går over Bøvra ved Sagtunet sameie. 

Miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl er på ferie, men er blitt orientert fortløpende av ansatte i teknisk avdeling om oljeutslippet.

- Vi føler oss rimelig sikre på at oljen har kommet fra ledningsnettet og ikke fra Hølonda helsehus. Forurenser må betale regninga for opprydding, sier Dahl.


Fant årsaken til oljeutslippet

Olje har rent ut i elva Bøvra på Korsvegen etter at en bedrift hadde et uhell.

 

Dahl kjenner ikke til årsaken til oljeutslippet, men har fått vite at kommunalt ansatte har tatt prøver i ledningsnettet. Målet nå er å få ryddet opp så fort som mulig.

- Det ser ut til at det er kommet så mye olje at det også må ryddes opp langs kantene i elva, sier Dahl.


Bekkevannet er kraftig misfarget, og lense er lagt ut for å hindre at oljen renner ut i Gaustadvatnet. 

 

Ikke første gang

Oljeutslipp har det også vært tidligere, og da lå lenser lenge ut for å hindre at oljesøl rant ut i Gaustadvatnet. Et tidligere utslipp ble oppdaget etter at en som var på tur, oppdaget oljeforurensning ved ei øy ute i Gaustadvatnet.

Dahl forteller at det ble gjort forsøk på å finne ut hvor utslippet kom fra, og at kommunen ikke lyktes med det da.

- Vi sjekket oljeutskillere og ledningsnettet, og vi undersøkte også den gamle sagbrukstomta. Utslippet kom ikke fra sagbrukstomta, og vi skjønte at utslippet måtte komme fra rørsystemet, sier Dahl.


Lei av grumsete bekk

Beboerne på Sagtunet på Korsvegen er oppgitt over at den idylliske bekken er blitt stillestående og grumsete.

 

Bøvra har lite vannføring, og beboere har tidligere slått alarm om tilstanden i elveløpet fordi det var vært misfarget vann med grønske.


Tror noen har hatt et oljeuhell

Miljøvernrådgiveren håper noen vil melde seg slik at kommunen slipper å bruke mye tid på å lete etter kilden for oljesølet på Korsvegen.