Håper på flere kvinner i politikken

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse (H) mener det er på tide at kvinneandelen i politikken og næringslivet blir høyere.

PÅ STORTINGET: Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse inviterte med et følge fra Trøndelag til Stortinget der de fikk møte statsråd Bent Høie.   Foto: Høyre

Nyheter

– I dag er det bare 38 prosent kvinner i snitt i kommunestyrene, mens kun 30 prosent av ordførerne i Norge er kvinner. Målet er å få en jevnere fordeling, sier Guro Angell Gimse fra Melhus.