Lurer på hvor slagbjørnen i Singsås og Holtålen er

En bjørn fortsetter å spise på sauer i Singsås og Holtålen og skadefellingslaget har mistet sporet av den.

Illustrasjonsfoto fra NTB scanpix  Foto: Per Løchen, NTB scanpix

Nyheter

Fylkesmannens felllingstillatelse for bjørn i Midtre Gauldal og Holtålen går ut fredag klokka 12. Til tross for bruk av skadefellingslag, lytteposter og sporing har ikke jakta før til at bjørnen er felt, opplyser Geir Morten Granmo som er prosjektleder for skadefellingslaget. Midtre Gauldal og Holtålen samarbeider om et felles skadefellingslag.

- Vi lurer på hvor den er, sier Granmo.


Jakter på bjørn

Det interkommunale skadefellingslaget er sendt ut for å lete etter en bjørn som kan være på ferde i Midtre Gauldal og Holtålen.

 

Sju døde sauer funnet

Natt til tirsdag ble det ferskt sauekadaver funnet, og det skjedde på Digre i Singsås. Så langt er det dokumentert bjørneskade på fem sauer i Midtre Gauldal og to i Holtålen. Granmo forteller at det er funnet sauekadavre der det ikke er dokumentert hva som er årsaken til skaden.

- Det virker som bjørnen vandrer mellom Singsås og Holtålen. Bjørnen spiser stort sett bryst og jur av sauene, mens bjørnen som ble tatt på vårsnøen rensket kadavrene, sier Granmo.


Bjørn skutt i Midtre Gauldal

I fjor jaktet rovdyrjegere på bjørn i Midtre Gauldal, og da den dukket opp rett før påske, ble det gitt tillatelse til å skyte den.

 

Spor på veier

Det siste ferske sporet av bjørnen er altså fra natt til tirsdag. Jegerne har benyttet ulike metoder for å få fanget opp bjørnen som jakting i terrenget og lytteposter. Dessuten blir veier i området slåddet for å kunne avdekke spor etter bjørnen når den krysser veien. Granmo forteller at jegere var ute på lyttepost natt til onsdag.

Dersom folk finner spor etter bjørnen eller kadavre, vil skadefellingslaget eller kommunen gjerne ha beskjed.


Fant aldri bjørnehiet

Etter at bjørnen var skutt på en jaktpost i Midtre Gauldal, forsøkte Statens naturoppsyn å spore tibake til bjørnehiet.

 

Dyrt med DNA-analyse

Hvor bjørnen kommer fra, vet skadefellingslaget foreløpig ingenting om.

- Det er funnet DNA fra bjørnen i form av hår. Prøven blir ikke analysert før mars eller april neste år. Vi kan få utført hurtiganalyse, og det vil ta ei knapp uke. Men så langt er det ingen som har villet bekoste det, sier Granmo.

Granmo forteller at det kan komme bjørner fra Sverige.

- En har ingen garanti for at det er fritt for rovdyr. Jeg har full forståelse for at saueeiere så for seg en rovdyrfri sommer etter at den andre bjørnen ble tatt, sier Granmo.

Tidligere i år ble altså en bjørn skutt i Singsås, og dette var tenkt som et skadeforebyggende tiltak.


Vil beholde bjørnen

Kommunen ønsker å stoppe- og stille ut bjørnen, som nylig ble skutt i Singsås.