To barnehager blir utsatt ett år fordi anbudskonkurransen skar seg

Nye Eid barnehage og Flå barnehage blir ett år forsinket fordi Melhus kommune må starte ny anbudskonkurranse.

Flå barnehage ligger vegg i vegg med Flå skole. 

Nyheter

Melhus kommune starter ny anbudskonkurranse for bygging av nye Eid barnehage og nye Flå barnehage. Det opplyste enhetsleder Morten Børseth til Melhus kommunestyre tirsdag kveld.

– Vi må avlyse konkurransen og begynne på nytt, forklarte Børseth.

Vraket to av tre tilbud

Tidligere har rådmannen vraket to av tre tilbud som har kommet inn til kommunen. Følgen er at bygginga av de to barnehagene blir utsatt ett år, Melhus kommune har brukt 1,1 millioner kroner uten å få nye barnehager og vil måtte leve i spenning på om det kommer erstatningskrav fra de firmaene som fikk anbudene vraket. Begge de to anbyderne har klaget på avvisninga av anbud.


Utsetter to barnehager

Rådmannen setter i gang ny anbudskonkurranse for to barnehager i Melhus og er betenkt over kraftig prisøkning.

 

Rådmannen valgte ut tre entreprenører etter prekvalifisering. Da juryen skulle gjennomgå tilbudene, ble det ifølge Børseth, oppdaget at to av anbyderne hadde kommet med tilbud som hadde for lite leke- og oppholdsareal.

ORIENTERTE: Enhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune. 

 

Mye dyrere

Heller ikke det tredje tilbudet var kommunen fornøyd med. Tilbudene som kom inn var langt over det kommunestyret hadde bevilget av penger, og Børseth sa at ekstraregninga ville bli på 25 millioner kroner. Børseth opplyste at han har undersøkt hva Midtre Gauldal må betale for sine to nye barnehager, og at summen der blir langt lavere enn de tilbudene Melhus har fått.

Under kommunestyremøtet ble rådmannen spurt om administrasjonens krav om bruk av massivtre og passivhusstandard kunne ha virket fordyrende, sa Børseth at disse kravene ikke skulle ha økt prisen med mer enn tre prosent. Begrunnelsen for å kreve dette uten at kommunestyret hadde bedt om det, var ifølge Børseth kommunens klimaplan om å sette mindre klimafotspor.


Soknes barnehage blir 8,4 mill. dyrere enn budsjettert:

Raste mot dyr barnehage

Sjeldent misfornøyde politikere raste mot dårlig planlegging, styring og ikke minst politisk involvering i arbeidet med den nye barnehagen på Støren, som vil koste drøye 33 millioner kroner.

 

Kommunen har altså valgt å gi alle de tre tilbyderne honorar, og summen utgjør 1,1 millioner kroner.


Spør om utsatte barnehager i Melhus

I dag møtes Melhus kommunestyre og Melhuslista vil reise spørsmålet om hvorfor anbudskonkurransen skar seg.

 

Må vente

Konsekvensen av at de to nye barnehagene ikke står ferdig neste sommer, er at Hovin barnehage fortsatt må bruke en paviljong mens Eid barnehage fortsatt må ha tilhold i leide lokaler i en næringspark på Korsvegen.

Ifølge beregninger som rådmannen har gjort, vil det være kapasitet nok i dagens Eid barnehage og Flå barnehage til å ta unna forventet søkertall. Børseth pekte imidlertid på at hvor mange søkere det kan bli, ikke er helt kjent ennå fordi ikke alle barna er født ennå.

–Vi tar sikte på å skrive kontrakt våren 2019 og ferdigstillelse våren 2020, sa Børseth.


Fortsatt fullt i barnehagen

Tilstrømninga til Hovin barnehage er stor, og den nye avdelinga er allerede full.

 

Tok selvkritikk

Børseth la ikke skjul på at rådmannen tar selvkritikk for det som har skjedd, og noe av selvkritikken går ifølge Børseth på at kommunen kunne ha vært mer tydelig på krav til leke- og oppholdsareal.

– Denne gangen har vi snublet, og det har vært veldig mye læring i dette, sa Børseth.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) sa at kommunestyret liker at det tas selvkritikk. Men Svein Evjen (H) og Mikal Kvaal (H) vil ikke la administrasjonen slippe lett unna. Begge mente at det burde være mulig å bruke barnehagetegninger fra andre prosjekter, og Kvaal minnet om den omstridte Hovin barnehage som fikk mer enn 35 hjørner. Samtidig sa Merethe Moum (Melhuslista) at barnehager skal bygges både praktisk og estetisk akseptable, og at det er unødvendig å bygge i Murmansk-stil.


Enorm respons på ullsokk-tips

Presttrøa barnehage la ut et godt, gammelt tips på Facebook: Dra ullsokker utenpå vinterskoene på glatt føre!

 

Salg av lokaler

På Korsvegen ble Eid barnehage slått sammen med Regnbuen barnehage, og de tidligere barnehagelokalene har stått tom siden Eid barnehage flyttet ut av dem. Gjøran Berg Onsøyen (Sp) spurte om status for lokalene, og Børseth opplyste at barnehagelokalene er under omregulering. Målet er at omreguleringa skal være ferdig i høst og at lokalene deretter blir lagt ut for salg slik kommunestyret har vedtatt.