Rekordutbytte i Melhus

Gjensidiges kunder i Melhus får fem millioner kroner i kundeutbytte i år. Det er det største beløpet noensinne.

UTBYTTE: Konsernsjef Helge Leiro Baastad og Gjensidige har delt ut 5.162.559 kroner i utbytte i Melhus og 3.821.370 kroner i Midtre Gauldal.  Foto: Gjensidige

Nyheter

– 2017 var et godt år for Gjensidige, og derfor kan vi i år dele ut et solid utbytte. I Gjensidige går mesteparten av utbyttet til kundene, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding. Gjensidiges kunder i Norge får til sammen 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte. Gjennomsnittskunden får 1.624 kroner, og det tilsvarer omtrent 14 prosent av forsikringspremien i 2017.


«Grill-branner» for 81 millioner kroner i Trøndelag

Slett ikke ufarlig å grille i egen hage.

 

I Trøndelag skal kundene totalt dele 202 millioner kroner.

– Siden vi begynte å dele overskuddet med kundene, i 2007, har kundene fått over 17 milliarder kroner i kundeutbytte, sier Baastad.

Slik fordeler utbyttet seg:

  • Melhus 5.162.559
  • Midtre Gauldal 3.821.370
  • Skaun 2.774.905
  • Klæbu 1.149.039

Hvorfor kundeutbytte?

Den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler hele sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets norske skadeforsikringskunder. Ordningen med Gjensidigestiftelsen og kundeutbytte har historiske årsaker. På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper som ble eid av kundene. I nyere tid har nesten alle disse selskapene gått sammen i Gjensidige.

– Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Baastad. Gjensidigestiftelsen deler også ut store midler til samfunnsnyttige formål. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler.