Sykefraværet synker i Melhus og Midtre Gauldal

Kvinnner har fortsatt høyere sykefravær enn menn.
Nyheter

Mens sykefraværet øker for landet som helhet, er Trøndelag et av få fylker med nedgang i fraværet. Oslo ligger lavest med 4,8 prosent mens Østfold og Oppland ligger høyest med 6,6 prosent.

Ved utgangen av første kvartal var sykefraværet i Trøndelag 5,8 prosent, det samme som i landet. Det er en nedgang på 1,1 prosent fra samme kvartal i 2017.

I Melhus var sykefraværet 6,1 prosent ved utgangen av første kvartal, en nedgang fra 6,6 prosent i same periode i fjor. De siste ti årene har mennene her et totalt sykefravær på 4,6 prosent. I samme periode var sykefraværet for kvinnene 8,1 prosent.

Midtre Gauldal hadde et sykefravær på 5,7 prosent, en nedgang fra 6,1 prosent i fjor. Mannfolket i kommunen har hatt et sykefravær på totalt 4,5 prosent de siste ti årene. Damenes fravær er på sin side 7 prosent.


Stabilt sykefravær

Litt økning i Midtre Gauldal.

 

Trøndelag har flestgradert sykemeldte

Hver fjerde sykemelding i fylket er gradert. Vanligvis har fylkene med det laveste sykefraværet også lavest andel graderte tilfeller. Dette har sammenheng med at større byer ofte har en yngre arbeidsstyrke med høyere utdanning, begge faktorer som trekker sykefraværet ned.

Her skiller Trøndelag og Trondheim seg noe ut ved å ha høy andel graderte tilfeller og et relativt lavt sykefravær. Andel med gradert sykemelding i Trondheim er 24,7 prosent mens Bergen ligger på 19,5 og Stavanger på 19,9 prosent.


Helse- og sosialtjenester har det høyeste sykefraværet med 8,3 prosent. Her er det en liten nedgang i fraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Det lavest sykefraværet finner vi innenfor informasjon og kommunikasjon med 3,2 prosent, her har sykefraværet økt fra 2,8 prosent i fjor.

Sykefraværet går ned både i privat og kommunal sektor, mens det er en liten økning i statlig sektor.


Melhusbyggene er blitt sykere

Det legemeldte sykefraværet i Melhus er nå høyere enn snittet for fylket.

 

Lavest i Røyrvik

I Røyrvik finner vi det laveste sykefraværet med 3,9 prosent, fulgt av Namsskogan (4,1 %) og Røros (4,7 %). Det høyeste sykefraværet har Vikna med 7,7 prosent, fulgt av Grong og Klæbu med henholdsvis 7,4 og 7,2 prosent. Sykefraværet sank mest i Fosnes fra 9,1 til 6,1 prosent. Andre kommuner med en betydelig nedgang i sykefraværet er Namdalseid og Frosta.

Den største økningen finner vi i Snåsa med over 50 prosent økning. Selv om økningen er stor er sykefraværet på kun 5 prosent. I Grong steg fraværet fra 5,3 til 7,4 prosent. I Trondheim ligger sykefraværet på 5,3 prosent, en liten nedgang fra samme kvartal i 2017. Steinkjer og Stjørdal ligger på henholdsvis 6,6 og 6,8 prosent, mens fraværet i Levanger er på 5,7 prosent.


Mister inntekter, men får ned sykefraværet

Her er økonomisk status i Midtre Gauldal per april.