I dag uler sirene

Sivilforsvaret skal ha varslingsprøve.
Nyheter

Klokka 12 i dag onsdag vil sirener ule. Sivilforsvaret har varslingsprøve for å sjekke om alt fungerer. Varslinga gjelder "Viktig melding - lytt på radio".

Rundt om i landet er det 1250 varslingsanlegg, og Melhus har også slikt anlegg. De fleste varslingsanleggene er i tettsteder og byer, og Sivilforsvaret skriver på sin nettside at de prøver varslingsanleggene to ganger i året. Vanligvis skjer det i januar og juni.

Sivilforsvaret opplyser at varslingsanleggene kan bli brukt for å varsle flyangrep om det er krig. I fredstid kan de bli brukt til å varsle ved gassutslipp fra industri eller om demninger brister.


Demninger i Melhus kan briste

Men det er en lite sannsynlig hendelse, mener TrønderEnergi.