Senderen på Mannfjellet forstyrrer radiosignalet

Radio E6 og Nea Radio må gjøre noe med senderen de har stående på Mannfjellet på Støren. Signalene forstyrrer nemlig Radio Trøndelags signaler.

FORSTYRRENDE SIGNALER FRA MANNFJELLET: Radio E6 og Nea Radios sender på Mannfjellet på Støren forstyrrer signalene til Radio Trøndelag. De må nå rette opp feilen, noe de allerede er igang med.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold, NPK

Nyheter

Radio Trøndelag fikk tips om de forstyrrende signalene fra noen av sine lyttere på Støren.

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som foretok en kontroll av senderen på Mannfjellet 4. juni. Da fant de at signalene fra senderen til Radio E6 gir uønsket utstråling som kan gi overhøring til nabokanalen, som er Radio Trøndelag.


- Vi forventer at feilen blir rettet så snart som mulig slik at det ikke får konsekvenser for lytterne som følger pengespillet vårt på tirsdagskveldene, skriver Radio Trøndelag.

Samarbeid med Nea

Nkom har gitt forhåndsvarsel om at de vil fatte vedtak om at Radio E6 må rette den uønskede utstrålingen.

Senderen på Mannfjellet ble montert etter at Radio E6, som eies av Mediehuset Opp på Oppdal, inngikk samarbeid med Nea Radio fra Selbu og Tydal.

Fant 4000 kroner på fortauet

Skoleelever fant fire tusenlapper under ei bru i Melhus sentrum.


Igang med å rette opp

Per Roar Bekken, daglig leder i Mediehuset OPP, skriver i en e-post at de først fikk vite om saken da Trønderbladet ringte. Det var Nea Radio som sto for reinstalleringen av senderen på Mannfjellet, og Bekken skriver at de allerede er igang med å rette opp feilen på senderen.

- Vi vil selvsagt rette opp feil på frekvens som går utover andre radioer, skriver han.