Nå får kundene til Gauldal Nett dyrere regninger

Norgesnett øker nettleia.

NETTLEIA ØKER: Fra 1. juli øker Norgesnett sin nettleie, som følge av økte kostnader til det overliggende nettet. Fra årsskiftet tok Norgesnett over Gauldal Nett. Fortsatt får Gauldal Netts kunder billigere nettleie til tross for prisøkningen, enn de hadde før oppkjøpet.  Foto: John Lerli

Nyheter

Fra 1. juli øker nettleia til Norgesnett. Det skriver de i en pressemelding tirsdag. 1. januar i år ble Gauldal Nett solgt til Norgesnett.

Energikonsern skifter navn

Gauldal Energi heter noe annet nå.


Fortsatt billigere enn før

Rett skal være rett: Gauldal Nett sine kunder fikk markant lavere nettleie da de ble med over i Norgesnett. Så til tross for prisøkningen fra juli, blir regningen for de lokale kundene fortsatt lavere enn den var den gang leverandøren het Gauldal Nett.

For en husholdning med et årsforbruk på 20 000 kilowattimer, blir regningen etter prisøkningen på 11 183 kroner. Før prisendringen ville regningen blitt på 10 346 kroner.

Gauldal Energi selger Gauldal Nett

Nettleia vil gå ned allerede fra nyttår.


Må betale regionalnettet

Grunnen til at Norgesnett nå øker nettleien, er at kostnadene for overliggende nett har økt med i overkant av 50 prosent de siste fire årene. Overliggende nett betyr den nettleien Norgesnett selv betaler til regionalnettet, for å kunne overføre strøm til sine kunder igjen.