Advarer mot støy ved asfaltlegging

Legger asfalt i Soknedal på kveld og natt.

Her, fra Hov bru i Soknedal sentrum, til Korporals bru, skal Veidekke legge asfalt. De starter på torsdag, og holder på til mandag, og arbeidet skal pågå på kvelds- og nattestid. Veidekke advarer mot at det blir støy.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Veidekke Industri AS har sendt ut varsel om at de skal legge asfalt på E6 fra Hov bru til Korporals bru, altså fra sentrum i Soknedal og nordover.

Karol fikk kjøre boreriggen

Åpen dag på E6-anlegget i Soknedal ble en suksess med nesten 200 besøkende.


På kveld og natt

Arbeidet skal gjøres på nattetid.

«Vedlikehold av veger og gater må ofte utføres om natten for å begrense ulempene for trafikkavviklingen. Enkelte av vedlikeholdsteknikkene som benyttes kan ha et høyt støynivå, som sakper ulemper og kanskje hindrer nattesøvn for nabo», står det på Midtre Gauldal kommunes hjemmeside.

Grindstuen la frem sykehjemstall

Harald Rognes ville ha oversikt over pengebruken, antall pasienter og antall ansatte på sykehjemmet.


Starter på torsdag

Arbeidet skal pågå mellom torsdag 14. til mandag 18. juni, mellom klokka 19 og 06 på morgenen.