– De største er ennå ikke tatt

Starten på årets laksefiske ble ikke like heftig som i fjor.
Nyheter

På denne tida i fjor var det tatt to lakser på over 20 kilo. Årets hittil største er 18,5 kilo.

Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning sier det har vært en veldig grei start på laksesesongen. Ut fra innsiget i Gaula vet han at det er mye storlaks på veg inn.

– Jeg er rimelig sikker på at det blir tatt laks på over 20 kilo i år også, sier Rognes.


Her ble det tatt tredje mest storlaks i fjor

Jakter du på storlaksen er Gaula elva å fiske i, viser tall fra fjorårssesongen.

 

Snittvekt på 6,6 kilo

Etter den første uka i fjor var snittvekta skyhøge 9,3 kilo. Årets gjennomsnitt er bare 6,6 kilo. Men Torstein Rognes tror dette tallet vil øke.

– I fjor gikk ikke laksen gjennom Gaulfossen før langt ut i juni. I år er fisken mer spredt i hele elva, og det forklarer nedgangen fra i fjor, da laksen sto og stanget nedenfor Gaulfossen og var lettere å ta. Men sett flere år under ett har årets fangster vært gode, sier Rognes, som understreker at det bare har gått ei uke av sesongen, og at mye kan skje.

FRAMTIDSUTSIKTER: Torstein Rognes er sekretær i Gaula fiskeforvaltning og daglig leder for Gaula natursenter. Han forventer at 2018-sesongen blir et mellomlaks-år.  

 

I år er det i løpet av den første uka tatt 174 lakser med total vekt på 1.141 kilo. I fjor var tallene 336 lakser og hele 3.124 kilo. Men fjorårets tall var en fordobling fra året før.

Her kan du se fangststatistikken hittil i 2018.

Kjempelaks i Sokna

Årets største laks på 18,5 kilo ble tatt på Skjærli-valdet i Sokna. Dette er typisk for årets laksefiske, at storlaksene er spredt over hele elva helt fra starten.

– Det er ikke uvanlig at det tas så store lakser i Sokna, men det er litt artig at rekorden akkurat nå ligger der, sa Rognes på torsdag.

LITA ELV MED STOR FISK: Årets hittil største laks er tatt på Skjærli-valdet, langt sør i Støren. 

 

Årets laksestart har vært preget av ei lita og varm elv.

– Vi kan nesten ikke si at vi har hatt vårflom i år. Og at elva er så lita først i juni har jeg aldri opplevd i min tid. Noen vald fisker bra på liten vannføring, mens andre sliter litt. Vi venter litt nedbør over helga, men er litt spente på utviklinga. Snøreserven i fjellet har så å si forsvunnet, sier Torstein Rognes.

Vannføringa i Gaulfossen gikk under 50 kubikkmeter i sekundet for et par dager siden. Dette er typisk juli-forhold. Hvis elva fortsetter å synke blir det vurdert å forby tyngre fiske, for eksempel med sluk. Grensa for slike tiltak ligger gjerne på 20 kubikkmeter.

Se vannføringa i Gaulfossen dag for dag.

Lite gjenutsetting hittil

Den første uka i fjor ble 42 prosent av fisken gjenutsatt. Hittil i år er andelen 39 prosent.

– Dette er en utvikling som knapt er målbar. Det er vanlig at mange ønsker seg en laks på land først i sesongen. Vi forventer en gjenutsetting på mellom 50 og 55 prosent i år også, noe som har vært vanlig for Gaula, sier Rognes.

Hvilke redskap fisken er tatt på gjenspeiler forholdene i elva. I sammenligning med den første uka i fjor er det en liten økning på flue, og en nedgang på mark. Sluk og wobbler er ganske stabilt.

To av de tre største laksene som ble tatt i fjor kom i august. Rekorden var på 24 kilo. Den nest største var 23,1 kilo.

Gaula-rekorden er 26,6 kilo når det gjelder stangfiske. Tatt av Willy Holthe på Hovin den 18. juli 1960.