- Vi sitter ikke med en pengesekk

Fylkespolitikere kjørte på hullete og smale fylkesveier, og er slett ikke enige om hvor mye penger som skal brukes på veiene.

STOPP: Ordfører Gunnar Krogstad var med på befaringsdelen i Melhus, og første stopp for fylkespolitikerne var på Løvset.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Vi synes flertallsgruppa er slappe i sine prioriteringer av pengebruken til fylkesveier. Trøndelag fylkeskommune har over én milliard kroner på bok, og vi foreslår å bruke 150 millioner kroner ekstra på fylkesveier. Regjeringa vil komme med en belønningspakke til fylkeskommuner som har en plan for opprusting av fylkesveier, sier Pål Sæther Eiden (H) i fylkeskommunens hovedutvalg vei.

Besøkte Melhus

Torsdag var hovedutvalget vei på befaring i Melhus, Skaun og Orkdal for å se på hvilke utfordringer de tre kommunene har når det gjelder fylkesveier.

HULLETE: Åsvegen har fått en midlertidig reparasjon etter at det ble et stort hull i asfaltdekket. Veibiten er så dårlig at mange velger å kjøre på venstresida av veien. Flere fylkesveier har hull etter den kalde vinteren.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

I Melhus var det spesiell fokus på fylkesveien på Løvset med smal og svingete veilinje ned til Åsvegen, Åsvegen som har et stort asfalthull som er midlertidig reparert, Bennavegen som mangler asfalt på deler av strekket, Kvål der Nye Veier skal bygge ny E6 og Stranda på Hølonda. Sistnevnte sted går fylkesvegen rett gjennom gårdstunet og beboerne har veien helt inntil husveien. Omlegging har vært ønsket i mange år, men ingenting har skjedd. Ved Stranda møtte politikerne en beboer som snakket om fylkesveien som altså går rett over gårdsplassen.

På Stranda på Hølonda går fylkesveien rett gjennom gårdstunet. Om vinteren faller det snø fra låvebrua og ned på veien og bilister. 

 

Frykter stor ulykke på veien

Fylkesveien går tvers gjennom tunet, og gårdeieren går med hjertet i halsen.

 

I Skaun var fokuset på veien i Børsa, og Skaun kommune har foreslått at kommunen forskuttere bygging av bedre vei mot at kommunen senere får tilbake det forskutterte beløpet.

LØVSET: Mange benytter bakken bak politikerne når de pendler fra Løvset og til Trondheim. Første stoppested under befaringa i Melhus var på Løvset. F.v. Jon Inge Kaspersen (Ap), Gunn Iversen Stokke (Sp), Torgeir Strøm (SV), Pål Sæther Eiden (H), Anita Gilde (Frp) og Trygve Gjermstad (KrF).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Vil ikke love noe

Leder for utvalget, Gunn Iversen Stokke (Sp), bor i Buvika og forteller at utvalget er på befaring for å bli kjent med fylkesveiene i nye Trøndelag fylkeskommune.

– Vi har ikke lovt noe til noen, sier Stokke.

Hun har forståelse for at det er ønske om utbedringer.

– Vi sitter ikke på en pengesekk, sier Stokke.


Det må bygges mer fylkesvei!

Leserinnlegg om veibygging

 

Nordtrønderne brukte over en milliard kroner på fylkesveier før sammenslåinga, og hentet penger blant annet fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE).

– I Nord-Trøndelag hadde de et asfaltprogram der de klasket asfalt på veier. Nå må vi allerede gjøre om igjen veier. I Sør-Trøndelag sa vi politikere at vi heller vil ha grundig grunnarbeid, opplyser Stokke.


Regjeringen glemmer fylkesvegene våre

Debattinnlegg om fylkesveiene

 

Etterspør kjørbar vei

Om to uker skal fylkestinget på møtet som er i Namsos, avgjøre hvor mye penger fylkespolitikerne skal bruke på veier. Stokke forteller at noe av hensikten med befaringa er å samle inn prosjekter som kan være aktuelle når fylkestinget i oktober skal ta for seg strategiplanen for fylkesveiene.


Politisk krangel om asfalt på Bennavegen igjen

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) er helt enig i at det bør komme asfalt på fylkeskommunale Bennavegen,mens hovedutvalgslederen (Sp) sier nei.

 

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er med i mindretallsgruppa, og Pål Sæther Eiden (H) mener at bedre veistandard er noe som opptar folk.

– Vi ser at Arbeiderpartiet vil bruke mer penger på de videregående skolene og da blir det mindre penger til vei. De videregående skolene er viktige, men er det noe som folk etterspør, så er det kjørbare veier, sier Sæther Eiden.