Rekordlav ledighet i Trøndelag

Nå er det bare 1,8 prosent arbeidsledige, etter en kraftig nedgang i mai.
Nyheter

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent.

– Arbeidsmarkedet i Trøndelag opplever en rekordlav ledighet. Det er nedgang i alle landets fylker, men med en ledighet på 1,8 prosent ligger Trøndelag godt under landsnittet på 2,2 prosent, sier Bernt Asle Arntsen, fungerende regiondirektør i Nav Trøndelag, i en pressemelding.

Øverst i artikkelen kan du se interaktiv grafikk over arbeidsledigheten.

Langt færre ledige i Midtre Gauldal

I Melhus er arbeidsledigheten nå på 1,6 prosent, mens den er på 1,8 prosent i Midtre Gauldal. I begge kommunene er det færre ledige enn det var på samme tid i fjor. Det er nå 63 arbeidsledige i Midtre Gauldal, det er hele 33 personer færre enn for ett år siden. I Melhus er det 138 arbeidsledige, 38 færre enn ved utgangen av mai i fjor.


Elever fra Melhus tok over Rema-butikk

Rema-ledelsen er så begeistret for elevenes innsats at konseptet kan bli overført til andre butikker og land.

 

I Trøndelag er det nedgang i alle yrkesgruppene, med unntak av akademiske yrker. Størst prosentvis nedgang er det blant ingeniører- og IKT-fag, industrifag og meglere og konsulenter. – I industrien har antall ledige blitt redusert med 565 personer det siste året, og det viser at det høy aktivitet i fylket, sier Arntsen.

Flere ledige jobber

I mai var registrert 3.481 ledige stillinger i Trøndelag, det er 42 prosent flere stillinger enn i fjor.

– Stillingsbasen på nav.no fanger opp stadig flere stillinger. Det gjør at flere arbeidssøkere nå lettere får tilgang til de stillingene som er ledige. Det gjør også at vi i NAV bedre kan forstå arbeidsmarkedet og arbeidsgivernes rekrutteringsbehov, og vi kan planlegge målrettede aktiviteter deretter, sier Arntsen.


Stabil arbeidsledighet i april

Antallet personer som er registrert som helt ledige holdt seg uendret på 2,4 prosent fra mars til april i år. Det er den laveste ledigheten i Norge siden 2009.

 

Lokale variasjoner

Hele 11 av Trøndelags 47 kommuner hadde i mai en ledighet på under 1 prosent og bare ni kommuner har over 2 prosent ledighet. Blant kommunene med mer enn 10.000 innbyggere har Namsos og Melhus lavest ledighet, med 1,6 prosent. Deretter følger Trondheim, Orkdal, Stjørdal og Levanger med 1,9 prosent, Verdal og Malvik med 2,1 prosent og Steinkjer med 2,3 prosent, mens Verdal har 2,9 prosent helt ledige.

Høyest ledighet på Frøya og i Meldal med 2,6 prosent, lavest ledighet finner vi i Høylandet med 0,2 prosent. En del kommuner har så lav ledighet at vi ikke kan oppgi antall.

Øverst i artikkelen kan du se interaktiv grafikk over arbeidsledigheten.