Bråtebrann: Politiet mener at folk må sikre seg mot at politiet må rykke ut

Bråtebrenning kan ende opp i forelegg fra politiet om en ikke er aktsom nok.

Bråtebrenning på Søberg. Det ble mye røyk til nabolaget, men ingen utrykning. 

Nyheter

- Man må være aktsom og ikke gjøre noe som medfører at politiet rykker ut, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad ved Heimdal politistasjon om de mange gress- og bråtebrannene i det siste.

I helga var det brenning av rask som utviklet seg til gressbrann, og Ustad sier at raskbrenningen førte til at politiet opprettet sak.

- Det kan bli vanskelig å komme seg unna en reaksjon. Et forelegg fra politiet er det vanlige, og om det er opp til juristen om det blir utstedt, sier Ustad.

Tidligere i vår har brannvesenet blant annet rykket ut til Nordgrenda der flere mål åker ble avsvidd.

Les også: Om anmeldelse etter gressbrann

Ustad viser til at det er krav om aktsomhet når en tenner på gress og halm,og hans råd er at en lar være å tenne på om en ikke er 100 prosent sikker på om flammene kan spre seg.

Les også: Utrykning til Nordgrenda

Huseiernes Landsforbund skriver på sin nettside at hovedregelen er at det ikke er lov med bråtebrenning i tettbygde strøk. Det oppstår ofte mye røyk, og det kan være plagsomt for astmatikere og allergikere. Brannsjef Arild Karlsen i Gauldal brann og redning har tidligere minnet om at naboloven gjelder, og at den sier at en ikke skal plage naboene.


- Dette er en uting

Brannsjefen mener at folk som tenner på gress gjør det for å leke med flammer.


I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap minner om at en må søke om lov eller melde fra til kommunen før du brenner bråte på egen eiendom. Det er ifølge Meteorologisk institutt stor skogbrannfare i vårt distrikt utover i uka.