Vil etablere fond for deltakelse i idrett

Melhus idrettsråd ønsker å sette 130.000 kroner i et fond til familier som trenger økonomisk støtte.

Idretten blir stadig mer opptatt av at aktivitetene skal være for alle, uavhengig av familieøkonomi. Dette fokuset blir enda tydeligere i en ny handlingsplan for Trøndelag idrettskrets. I fjor deltok 150 fotballag i Flå cup, hvor Thomas Olsen tok dette bildet. 

Nyheter

I mange år har idrettsrådet i Melhus kommune sett behovet for støtte til barn som faller utenfor idrettsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon.