1400 på vårdag på gården

Brekende sauer og fuglekassesnekring preget åpen gård hos Øya skole på Kvål.
Nyheter

– Vi nyter våren. Det er fint vær og god stemning. Det kunne ha vært flere dyr, sier Berit Flaathe mens datteren Anna (4) kikker på sauene i fjøset hos Øya ungdomsskole og videregående skole på Kvål.