Fant aldri bjørnehiet

Etter at bjørnen var skutt på en jaktpost i Midtre Gauldal, forsøkte Statens naturoppsyn å spore tibake til bjørnehiet.

Foto: Statens naturoppsyn 

Nyheter

Onsdag ettermiddag ble en 4-5 år gammel bjørn skutt ved Singsås i Midtre Gauldal slik Trønderbladet omtalte i går, og rådgiver Frode Aalbu i Statens naturoppsyn sier at de ikke ønsker å gå ut med hvem som skjøt bjørnen. Bjørnen ble skutt på en av postene som var satt ut. Helikopter deltok også i jakta.


Bjørn skutt i Midtre Gauldal

I fjor jaktet rovdyrjegere på bjørn i Midtre Gauldal, og da den dukket opp rett før påske, ble det gitt tillatelse til å skyte den.


Vil ikke si hvem jegeren er

- Vi ønsker ikke å gå i detalj om hvem som skjøt bjørnen. Vi var der med to mann og personell fra det lokale skadefellingslaget. Bjørnen kom inn på en av postene og ble felt, sier Aalbu.


Vil ikke offentliggjøre rovdyrjegerne

Jakt på rovdyr er så betent, at Midtre Gauldal kommune bevisst velger å holde en lav profil for sitt skadefellingslag.


Ofte får rovdyrjegere hard medfart om de står fram med navn.

Om hiet

Aalbu forteller at bjørnen var i relativt godt hold ut fra det flåerne kunne se.

- Vi tolker det til at den har ligget relativt lunt i vinter. Ligger den i et godt hi, forbrenner den færre kalorier, forteller Aalbu.

Etterpå ble det sporing for å finne bjørnehiet. Aalbu forteller at de sporet flere kilometer tilbake, og at de var innom plantefelt og bratte skråninger.

- Hiet ble aldri funnet. Hvis folk mener at de har funnet hiet, vil vi gjerne ha tips. Vi ønsker også tips hvis folk finner ferske spor etter bjørn. Kloremerker er ikke så interessante, sier Aalbu.

Bjørnen ble også fanget på et viltkamera.  Foto: privat

 

Kan komme ny bjørn

Statens naturoppsyn regner med at når denne bjørnen nå er skutt, vil beitedyrene gå en trygg sesong i møte. Siden det er mye snø i fjellet, har det vært lett for Statens naturoppsyn å se etter spor og Aalbu viser til at reindriftsnæringa følger med. Men det kan likevel dukke opp en ny bjørn i Gauldalen tror Aalbu.

- Gauldalen er i gata der vi forventer at bjørn trekker inn enten på gjennomtrekk eller fordi de blir der, sier Aalbu.

Topografien er en av årsakene. Gauldalen har stor sauebesetning, og det kommer også sauer fra Hedmark til sommerbeite i Midtre Gauldal.

Kom i fjor

Nøyaktig alder på den skutte bjørnen er ikke avklart ennå, og skal fastslås i undersøkelsene av den. Bjørnen ble fraktet til viltmottaket i Steinkjer. Aalbu forteller at det første DNA-treffet på bjørnen er i Elverum i september 2015. Da fant jegere ekskrementer fra bjørnen.

- Den har vært i Hedmark til 2016, og dukket opp i Midtre Gauldal i slutten av juni 2017. Ut fra kraniestørrelse og størrelse på dyret, antar vi at den er 4-5 år gammel. En bjørn vokser over mange år slik at det kan være vanskelig å bedømme alderen på dyret, opplyser Aalbu.

Over 20 sauer ble funnet bjørnedrept i Midtre Gauldal, og enda flere er erstattet ut fra mistanke om bjørneskade.


Spent på om bjørnen kommer tilbake

Fellingstillatelsen på bjørn er gått ut, men rådgiver Kai Børge Amdal vil gjerne ha meldinger fra folk som kan ha sett rovdyret.

 

Bjørneskinnet tilhører Statens viltfond, og de har også kjøpt kjøttet, opplyser Aalbu.

- Det er opp til Miljødirektoratet hva som vil skje med bjørneskinnet. Noen ganger tildeles skinn til skoler og museer. Kommunen kan spørre på skinnet. Praksisen er at institusjoner har fortrinnsrett foran privatpersoner, forklarer Aalbu.

Ordfører Sivert Moen opplyser at Midtre Gauldal kommune ikke har tatt stilling ennå til om kommunen vil be om å få skinnet. Men han antyder spøkefullt at han kan tenke seg å si ja takk begge deler om kommunen ønsker å ha skinnet og eventuelt få bjørnen utstoppet.


Jakt og hund fenget

Tusenvis møtte også i år opp til Villmarksmessa.