Drar i gang underskriftsaksjon for snøscooterkjøring

- Jeg vil fare til hytta i Melhus når jeg vil og ikke når kommunen vil, slår en hytteeier fast

Stig Forsberg  Foto: privat

Nyheter

Hytteeier Stig Forsberg drar i gang en underskriftsaksjon for å få fjernet taket på antall turer til hytta. Forsberg bor i Buvika, og har hytte ved Storkrokuttjønna på Hovin.

Om aksjonen

- Jeg drar i gang en underskriftsaksjon for å få folk i Melhus til å sende melding til Melhus kommune om at taket på snøscooterturer til hytta enten må helt bort eller at det må bli langt flere turer, sier Forsberg.

Komité for teknikk og miljø bestemte 22. mars at spørsmålet om antall snøscooterturer til hytta skal legges ut på høring. Høringsfristen er 1. mai, og Forsberg oppfordrer flest mulig til å sende inn sin mening til Melhus kommune. For å mobilisere folket, tar han også i bruk sosiale medier.


Åpner for å se på antall scooterturer til hytta igjen

Komité for teknikk og miljø har vedtatt at politikerne skal se på den omstridte begrensninga i snøscooterturer igjen.


- For lite

Forsberg reagerer sterkt på taket på 10 turer til hytta, og forteller at han på ei helg kan ha brukt opp 5 turer fordi han skal frakte materialer til hytta.

- Det er altfor lite med 10 turer i året, og dette innebærer at jeg bare kan besøke hytta 10 ganger mellom 1. november og 1. mai. Jeg vil fare til hytta når jeg vil, og ikke når kommunen vil. Det er urettferdig at kommunen skal ha et tak på turer når jeg også betaler eiendomsskatt, renovasjonsavgift og feiing, sier Forsberg.


Melhus Høyre vil ha snøscootere på bilveiene

Melhus Høyre vil arbeide for at det blir tillatt med snøscooterkjøring på bilveier.

 

Om sommeren kan Forsberg som opprinnelig er fra Hovin, kjøre langs Sandholtvegen.

- Størsteparten av hytteeierne i Hovinsmarka , da spesielt ved Krokuttjønna har heller ikke bilvei frem på sommeren. For midt vedkommende har jeg 20 minutter å gå i relativt bratt terreng , noe som tilsier at all proviantering , frakting av materialer ved bygging, drivstoff og lignende må utføres på vinteren. Da forstår alle at 10 turer er alt for lite, uttaler Forsberg.

Om vinteren er denne veien ikke brøytet, og brukes i stedet som snøscooterløype.

Sandholtvegen på Hovin. Bildet er tatt i påska. 

 

- Jeg har fem kilometer til hytta, og jeg er ikke der at jeg klarer å gå på ski til hytta. Det er ikke hjelp i at vi kan få kjøre snøscooter på veien slik Høyre foreslår fordi det fortsatt er et stykke fra veien og fram til hytta. Leiekjøring er håpløst fordi mye skjer på sparket, og jeg bruker hytta mye, sier Forsberg.


Full krangel om snøscooterkjøring

Melhus Høyre nå sender brev til Klima- og miljødepartementet for å få åpnet for snøscooterkjøring på veier, mens Melhuslista mener det er feil vei å gå.

 

Forsberg understreker at han er imot villkjøring med snøscooter, og han forteller at hytteeierne stort sett kjører i samme sporet. Tirsdag skal det være årsmøte i veilaget for Sandholtvegen, og Forsberg forteller at han vil legge fram saken om underskriftsaksjon der.