Ga fritak for Guro Angell Gimse

Guro Angell Gimse (H) får permisjon fra melhuspolitikken. Det fører til at en annen Gimse blir komitéleder.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

Komiteleder Berit Wold Fjelle (Ap) mister komitéledervervet og blir i stedet fast medlem i Melhus formannskap.