Full krangel om snøscooterkjøring

Melhus Høyre nå sender brev til Klima- og miljødepartementet for å få åpnet for snøscooterkjøring på veier, mens Melhuslista mener det er feil vei å gå.

SNØSCOOTERKJØRING: Illustrasjonsfoto fra et sted i Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Melhus Høyre ønsker å utfordre Klima- og miljødepartementet på å åpne for motorferdsel på vei som er snødekt og ikke vinterbrøytes. Tillatelse til kjøring forutsettes selvsagt gitt av veieier på samme måte som på sommer, som mot avgift og/eller tidsbegrenset. Dette kan spesielt være tilrådelig på veier som fører inn til hyttefelt, skriver Mikal Kvaal, leder i Melhus Høyre til departementet.