Øvelsen Sodd er i gang

Fylkesmannen arrangerer i dag øvelsen Sodd sammen med 41 kommuner.

Melhus rådhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Sabotasje og terror kan ramme kommunenes tjenesteproduksjon, og i dag arrangerer Fylkesmannen beredskapsøvelse for å gjøre de 41 kommunene i Trøndelag mer rustet til å hanskes med denne type hendelser. Nesten alle kommunene i Trøndelag deltar i øvelsen.

Beredskapsøvelsen har fått navnet Sodd, og kommunene skal øve på å mestre sabotasje på funksjoner som helse og omsorg, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og vann og avløp. Ifølge Fylkesmannens nettside foregår øvelsen ved at kommunen mobiliserer kriseledelsen og støttefunksjoner i egne lokaler. Politiet stiller med en liaison som skal koordinere tiltak mellom sivile aktører og nødetatene.


Nærpoliti fra neste vår

Politimesteren har varslet kommunene om hva som skal skje når politireformen settes i verk.

 

I forkant av øvelsen er personer fra kommunens kriseledelser blitt kurset.


Øvde på å takle livstruende vold

Over 40 personer deltok