Budsjettsprekk på Soknes barnehage:

Ny barnehage vil koste 33 millioner kroner

Den nye barnehagen i Soknes leir på Støren er stipulert til å koste nesten 8,4 millioner kroner mer enn hva det var budsjettert til å koste.

BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE: Det som har vært en militærleir, og til nå et lager- og næringsområde, skal fra høsten 2019 bli et område for barnehage. Etterhvert skal det også bli boliger her. Soknes barnehage vil koste 33,1 millioner kroner. Det er 8,4 millioner mer enn først anslått.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Prisoverslaget på den nye Soknes barnehage, som skal åpne høsten 2019, er på 33,1 millioner kroner. Men i økonomiplanen for 2018 – 2021 ligger barnehagen inne med en kostnadsramme på 24, 7 millioner kroner. Altså ser barnehagen ut til å koste nesten 8,4 millioner kroner mer, enn det som var budsjettert. For kommunen betyr det en årlig driftsutgift på 370 000 kroner, da med utgangspunkt i tre prosent rente over 40 år.