Vil tenne på tomme E6-hus

Nye Veier har 70 eiendommer som er eller blir innløst på E6-strekninga Ulsberg-Åsen.
Nyheter

Nye Veier har tilbudt nødetatene å bruke tomme E6-hus som øvingsobjekt  skriver veiselskapet på sin nettside.

På strekninga Ulsberg-Åsen er det 70 eiendommer som blir innløst som følge av E6-bygginga, og Nye Veier mener at flere av dem egner seg som øvelsesobjekter for brannvesenet og politiet.

Både sør og nord for Trondheim er det egnede E6-hus som kan tennes på, mener Nye Veier. Veiselskapet vil også sørge for miljøsanering og nødvendige tillatelser – og best mulig kommunikasjon med berørte, heter det på Nye Veiers nettside.


Eiendommer og dyrkamark går med når E6 skal bygges

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Melhus sentrum til Kvål, og da ryker både gård og grunn.


– Mange har et sterkt forhold til eiendommen de forlater, og vi må vise nødvendig respekt og hensyn før vi eventuelt åpner for politi- og brannøvelser, sier grunnerverver Lars Verkland i Nye Veier på selskapets nettside.

Da E6 i Melhus ble bygd av Statens vegvesen ble minst ett E6-hus påtent. Huseieren var ikke varslet i forkant, og ble overrasket da huset sto i full fyr.


Nå er det lys i flere av de tomme E6-husene

John (59) er strålende fornøyd med å kunne flytte inn i et tomt E6-hus.


I Melhus har det vakt sterke reaksjoner at innløste E6-hus er blitt stående tomme, og Nye Veier har startet å leie ut husene.


Eiendommer og dyrkamark går med når E6 skal bygges

Nye Veier skal bygge firefelts motorvei fra Melhus sentrum til Kvål, og da ryker både gård og grunn.