Flere velger piggfrie dekk

I Trondheim ruller 72 prosent av bilene på piggfrie dekk, en økning fra 66 prosent i fjor.

SJELDNERE: Det er stadig færre som kjører med piggdekk.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

I Trondheim ruller 72 prosent av bilene på piggfrie dekk, en økning fra 66 prosent i fjor. De fleste av de 13 byene hvor Statens vegvesen teller piggdekkbruken, opplever markant økning fra i fjor, med unntak av Tromsø hvor andelen som kjører piggfritt holder seg uendret på 15 prosent av bilparken.

– Statens vegvesen har som mål at piggfriandelen i større byer med nullføre eller skiftende føre, bør ligge mellom 80 og 85 prosent. Kommuner som ligger i klimasoner der vinteren er mer stabil eller har utfordringer med vinterføret, bør fastsette målet lokalt, opplyser etaten.


Flere lastebiler er dårlig skodd

Statens vegvesen har prioritert å sjekke tunge kjøretøy og 470 sjåfører fikk gebyr.

 

Fordel at noen bruker piggdekk

Vegvesenet mener imidlertid også at det er en fordel at noen bruker piggdekk.

– En liten andel piggdekk vil gjøre veibanen mer ru og skape bedre feste for piggfrie vinterdekk. Det vil redusere behovet for strøsand, som er en viktig kilde til svevestøv, skriver Statens vegvesen.

Lavest piggandel i Oslo

Hele 91 prosent av bilene i Oslo kjører nå uten pigger i vinterdekkene. Av bilistene i Bergen og Stavanger har 86 prosent valgt å kjøre uten piggdekk. 

Statens vegvesen har som mål at mellom 85 og 90 prosent av bilistene i disse byene skal kjøre piggfritt. I Stavanger har andelen av dem som kjører piggfritt, økt med hele 11 prosentpoeng på ett år etter at kommunen innførte en gebyrordning i fjor.

– Piggfriandelen har aldri vært så høy som i år, skriver Statens vegvesen i en pressemelding mandag.


Ikke kjør med piggfrie vinterdekk om sommeren

Piggfrie vinterdekk har mye lengre bremsestrekning enn sommerdekk.

 

Mange piggdekk i Tromsø

I Asker og Bærum ligger andelen piggfrikjørere på 89 prosent. I Drammen er andelen på 84 prosent og i Fredrikstad 82 prosent. Tromsø ligger nederst på lista med 15 prosent av bilistene som kjører piggfritt. I Trondheim ruller 72 prosent av bilene på piggfrie dekk, en økning fra 66 prosent i fjor.

De fleste av de 13 byene hvor Vegvesenet teller piggdekkbruken, opplever markant økning fra i fjor, med unntak av Tromsø hvor andelen som kjører piggfritt holder seg uendret på 15 prosent av bilparken.