- Vi trenger ikke firefelts vei om alle skal kjøre buss

Ordfører Gunnar Krogstad etterlyser svar fra fylkesordføreren på konsekvenene det får for Melhus at biltrafikken skal holdes nede.

Ordfører Gunnar Krogstad vil ha svar på hva nullvekstmålet for biltrafikken betyr for for eksempel boligbygging i Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) har sendt brev til fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) for å få svar på hvilke konsekvenser nullvekstmålet får for Melhus. Det gjør han etter vedtaket i fylkesutvalget der et lite boligfelt i Melhus ved siden av en bussholdeplass på Løvset ble stoppet. Begrunnelsen fra fylkesutvalget var blant annet nullvekstmålet som sier at biltrafikken ikke skal øke utover 2016-nivået. Samtidig bygges det ny firefelts motorvei mellom Melhus og Trondheim, og Nye Veier forbereder bygging av firefelts motorvei mellom Melhus sentrum og Kvål.

Må ha bil

- Vi trenger ikke en firefelts vei om alle skal kjøre med buss, men vi greier ikke å parkere bilen for godt når vi bor på landet, sier Krogstad.

Krogstad etterlyser svar på hva fylkeskommunale og statlige myndigheter mener om boligbygging og næringsvirksomhet i Melhus når ikke en gang et lite boligfelt like ved en bussholdeplass på Løvset slipper gjennom nåløyet.

- Det er betenkelig at terskelen er så lav. Da blir det tøft å være lokalpolitiker, sier Krogstad.


Fylkesutvalget stoppet boligfelt i Melhus

Skuffelsen blant politikere er stor etter at fylkesutvalget fremmer innsigelse mot et boligfelt på Løvset med den begrunnelsen at flere boliger vil gi økt trafikk i Trondheim.


Svaret ønsker Krogstad skal komme innen 20. mars fordi formannskapene i regionen samles til felles formannskapsmøte før påske. I brevet til fylkesordføreren viser melhusordføreren til vedtaket i Melhus kommunestyre der det kreves svar på blant annet bruken av areal før det kan være aktuelt å være med på forhandlinger om byvekstavtalen. Forslaget ble satt fram av Jorid Jagtøyen (Sp).

Dyrkajorda

- Her trengs det en felles forståelse. Staten vil at vi skal bevare dyrkamarka, få ned biltrafikken og at det skal bygges bedre veier. Det er kjempebra at det bygges firefelts vei om vi får bruke den. Vi greier ikke å plassere alle hus ved kollektivpunkt uten at vi skal ta dyrkajord. Dette er en utfordring for kommunene og må avklares fra statens side, mener Krogstad.

Boligfeltet

Trønderbladet omtalte på tirsdag at flertallet i fylkesutvalget satte ned foten for boligfeltet med 42 boliger etter at fylkesrådmannen har kommet fram til at det blir for mange biler i Trondheim om feltet blir godkjent.

- Jeg visste ikke at fylkesutvalget skulle behandle saken om boligfeltet den dagen, og det er veldig spesielt at de fremmer innsigelse. Hvis de hadde ønsket å høre hva lokalpolitikerne mener, kunne de ha tatt kontakt med oss. Formannskapet har gitt klare svar om at vi ikke ønsker innsigelse, sier Krogstad.

Krogstad etterlyser statistikk for påstanden i saksframlegget til fylkesutvalget at melhusbyggene vil bo i leilighet mens trondheimerne vil ha eneboligtomter slik at trondheimerne kommer til Melhus for å kjøpe tomter i et felt på Løvset.

Fylkesutvalgets vedtak har vekket stor oppsikt, og andre medier har etter hvert også omtalt saken. Vedtaket ble omtalt i Trønderbladet samme dag som kommunestyremøtet i Melhus, og var det store samtaleemnet blant kommunestyrerepresentantene. Det førte til et voldsomt politisk opprør som endte med at kommunestyret utsatte saken om byvekstavtalen. Melhuspolitikerne kom med unison mot fylkesutvalget - også fra partier der deres representanter hadde stemt for innsigelsen. Etterpå sa Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Løvset i Melhus og som sitter i fylkesutvalget, at punktet om nullvekstmålet ikke burde ha vært med i vedtaket.


Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.


Nullvekstmålet

- Nullvekstmålet gjelder totalt antall tilbakelagte kilometer i regionen, sier Krogstad.

Tallet det tas utgangspunkt i, er for 2016. Også elbiler er med i regnestykket. All kjøring enten det er i Trondheim eller i randkommmunene skal telles med, og Krogstad peker på at selv om Melhus innad har korte turer, blir det nødvendig å få opp et tilbud for å få flere til å reise med buss.

- Uansett hva Melhus gjør, gjelder nullvekstmålet. Byvekstavtalen eksisterer ikke ennå, sier Krogstad.

Melhus kommunestyre utsatte slik fylkesutvalget også gjorde, behandlinga av hvilke krav som skal stilles for en byvekstavtale.

- Om Melhus ikke blir med på en byvekstavtale, betyr ikke det at vi kan gjøre hva vi vil. Statlige etater vil fortsatt være på oss. Hvis vi blir med i byvekstavtalen, har vi i alle fall en hånd på rattet. Da kan vi få tettere avganger med toget, utvidet bysonen med buss, delvis finansiering av parkeringshus og ei gangbru over Gaula. Det er ikke bare å si nei til det, mener Krogstad.


Flere skal gå i Melhus sentrum

Færre biler og mer tilrettelegging for barnefamilier, er Asplan Viaks anbefaling for Melhus sentrum.

 

Krogstad mener at selv om statsråd Jan Tore Sanner (H) sa nei, at staten må kunne gi noe tilbake om Melhus skal forplikte seg til å bli med på byvekstavtalen.

- En byvekstavtale skal vi vurdere nøye, mener Krogstad.


Godtar ikke at elbiler må betale bompenger på E6

Melhusordføreren mener bremsen må på når Nye Veier vil at elbileiere skal betale for seg i bommene på nye E6 i Trøndelag.