NHO reagerer på nullvekstmålet

- Vi kan ikke stille oss slik at all vekst i Trondheimsområdet stanses, mener NHO Trøndelag.

Boligfeltet er planlagt et steinkast unna bussholdeplassen på Løvset. 

Politisk rådgiver Anna C. Brustad Moe. 

Nyheter

NHO Trøndelag reagere på at et lite boligfelt på Løvset i Melhus stanses av fylkesutvalget med begrunnelsen at feltet ikke er i tråd med nullvekstmålet, og deler frustasjonen til melhusordfører Gunnar Krogstad (Ap) og opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp).

- Mangler forutsigbarhet

- Jeg vil umiddelbart si at vedtaket ikke gir forutsigbarhet til næringslivet eller boligkjøpere. Vi kan ikke stille oss slik at vi stopper all vekst i Trondheimsområdet, mener politisk rådgiver Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Nullvekstmålet innebærer at trafikken ikke skal øke utover 2016-nivået, og dette inkluderer også elbilene. Brustad Moe opplyser at nullvekstmålet ikke innbefatter næringstrafikk.

- Det skal bygges gode veier for å sikre god framkommelighet. Vekst er viktig for verdiskapning. Folk trenger hus og hus trenger folk. Andre mål er klimamålet, sier Brustad Moe.


- Vi trenger ikke firefelts vei om alle skal kjøre buss

Ordfører Gunnar Krogstad etterlyser svar fra fylkesordføreren på konsekvenene det får for Melhus at biltrafikken skal holdes nede.

 

Boligfeltet Haugen på Løvset ble stanset av fylkesutvalget selv om fylkesrådmannen konstaterer at det er en bussholdeplass like i nærheten der det går busser seks dager i uka. Bussen fra Løvset går ned til Melhus sentrum der det både er busser som går til byen og god togforbindelse.


Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.

 

Brustad Moen mener det trengs en debatt på et høyere nivå om hva nullvekstmålet innebærer, og at det er viktigere enn at fylkesutvalget legger inn innsigelse mot et lite boligfelt i Melhus.

Ett annet moment Brustad Moe nevner, er at konsekvensen av nullvekstmålet og det fylkesutvalget har gjort, er at en bare kan hive næringsplanen som er ute på høring til 4. april.


Angrer på ordlyden i vedtaket

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus stemte for innsigelsen til boligfeltet Haugen på Løvset.