Fylkesutvalget utsatte også byvekstavtalen

Byvekstavtalen kan få store konsekvenser for kommunene rundt Trondheim. Nå har både fylkesutvalget og Melhus kommunestyre utsatt forhandlingene.
Nyheter

Både fylkesutvalget og Melhus kommunestyre skulle tirsdag enes på hvert sitt hold om hvilke krav som skulle stilles under forhandlingene om byvekstavtalen. I begge tilfellene endte det med utsettelse.

Melhus kommunestyre har utsatt behandling av kravene til kommunestyremøtet i slutten av april, mens fylkesutvalget har utsatt behandling av mandatet på ubestemt tid. Årsaken til utsettelsen i Melhus kommunestyre var opprøret mot fylkesutvalgets innsigelse mot boligfeltet Haugen på Løvset i Melhus. Flertallet i fylkesutvalget mener at boligfeltet med 42 boliger vil gi enda mer trafikk i Trondheim.


Angrer på ordlyden i vedtaket

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus stemte for innsigelsen til boligfeltet Haugen på Løvset.

 

Færre biler

Byvekstavtalen har som mål å få ned biltrafikken i Trondheim, og det gjelder også elbiler. Randkommunene har fått beskjed om at målet er å holde trafikken nede på 2016-nivået, og dette er den såkalte nullvekstmålet. Ifølge Vegdirektoratet er det ikke bare pendlere som generer mye trafikk, men at også kjøring tilknyttet fritidsaktiviteter og handel står for en stor andel.


Fylkesutvalget stoppet boligfelt i Melhus

Skuffelsen blant politikere er stor etter at fylkesutvalget fremmer innsigelse mot et boligfelt på Løvset med den begrunnelsen at flere boliger vil gi økt trafikk i Trondheim.

 

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Løvset i Melhus sitter i fylkesutvalget, og han opplyser at fylkesutvalget utsatte saken om byvekstavtalen.

- Fylkesutvalget valgte også å utsette saken om byvekstavtalen fordi man ønsket en bedre dialog med randkommunene, opplyser Skurdal Hopsø. Statsråd Jan Tore Sanner (H) har tidligere varslet blant annet Melhus, om at lokalpolitikerne ikke kan drømme om å få med goder som flere togavganger om de underskriver på avtaler om å dempe trafikken inn til byen.


Sanner vil ikke gi goder til kommuner som demper biltrafikken

Statsråd Jan Tore Sanner (H) vil ikke gi goder til kommuner som får flere til å reise kollektivt. Det fører til at Melhus legger vekk byutviklingsavtalen.