Angrer på ordlyden i vedtaket

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) fra Melhus stemte for innsigelsen til boligfeltet Haugen på Løvset.

I FYLKESTOPPEN: Per Olav Skurdal Hopsø fra Melhus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Opposisjonsgruppa i Melhus kommunestyre samlet seg rundt opposisjonsleder Jorid Jagtøyen som leser fra Trønderbladets sak om fylkesutvalgets stopp for boligfeltet på Løvset. 

Nyheter

- Jeg ser at det vi vedtok med nullvekstmålet, strengt tatt ikke burde ha vært med i vedtaket. For det viktigste for oss var fokuset på at en slik utbygging må være en del av kommunedelplanen, sier fylkespolitiker Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Som tidligere omtalt har et flertall i fylkesutvalget lagt ned innsigelse mot boligfeltet med 42 boliger, og har vist til at det kan bli for mange biler inn til Trondheim om boligfeltet tillates.


Fylkesutvalget utsatte også byvekstavtalen

Byvekstavtalen kan få store konsekvenser for kommunene rundt Trondheim. Nå har både fylkesutvalget og Melhus kommunestyre utsatt forhandlingene.

 

Ifølge Skurdal Hopsø, som er leder for hovedutvalg for transport og bor på Løvset i Melhus, er vedtaket om innsigelse mot boligfeltet Haugen ikke et endelig nei til utbygging. I vedtaket om boligfeltet foreslo Arbeiderpartiet og fikk flertall for, heter det at "Det er viktig med samordnet bolig-, areal og transportplanlegging spesielt i områder nært Trondheim som kan utfordre 0-vekstmålet".


Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.

 

Nettopp punktet nullvekstmålet satte sinnene i kok i Melhus kommunestyre ettersom byvekstavtalen ikke er vedtatt i Melhus.

Opposisjonsgruppa i Melhus kommunestyre samlet seg rundt opposisjonsleder Jorid Jagtøyen som leser fra Trønderbladets sak om fylkesutvalgets stopp for boligfeltet på Løvset. 

 

Senterpartiet fikk med seg kommunestyret på at Melhus må få vite hvilke konsekvenser byvekstavtalen kan gi som krav til at boligbygging bare skal skje der folk kan reise med buss. For stilles det slike krav, blir det bare boligbygging i Melhus sentrum, konstaterte ordfører Gunnar Krogstad (Ap).

Krogstad varslet i kommunestyremøtet at Melhus kommer til å klage på vedtaket om innsigelse. Ved en klage blir det først mekling, og så blir saken avgjort på departementshold om det ikke oppnås enighet i forhandlingene.

Boligfeltet Haugen på Løvset er ikke med i dagens kommunedelplan, og Melhus kommunestyre har ikke planlagt rullering av kommunedelplanen denne perioden.