Sterke reaksjoner på fylkesnei til boligfelt i Melhus

Melhus kommunestyre reagerer sterkt på fylkesutvalgets nei til boligfeltet på Løvset, og har vedtatt at kommunen ikke vil delta i forhandlingene om byvekstavtalen inntil videre.

I forgrunnen Jorid Jagtøyen og Fritz Arne Haugen i Melhus Senterparti. 

Nyheter

- Det må få inn at det skal være lov til å bygge hus på landet. Vi kan ikke gå inn for en politikk der alt skal sentraliseres og fortrinnsvis Melhus sentrum, sa ordfører Gunnar Krogstad (Ap) i tirsdagens kommunestyremøte.

Ingen støtte til egne partifeller

Det store samtaleemnet i kommunestyremøtet er fylkesutvalgets innsigelse mot boligfeltet Haugen på Løvset. Som tidligere omtalt har et flertall i fylkesutvalget lagt ned innsigelse mot boligfeltet med 42 boliger, og har vist til at det kan bli for mange biler inn til Trondheim om boligfeltet tillates. Ett av partiene som stemte for innsigelsen, er Arbeiderpartiet. Ordfører Krogstad (Ap) gir ingen støtte til sine partifeller i denne saken, og legger ikke skjul på at han ikke liker fylkesutvalgets vedtak.

- Jeg mener de har grepet for sterkt inn i selvråderetten og jeg liker ikke vedtaket, sa Krogstad som sier rett ut at han vil at Melhus skal klage på vedtaket.

Gruppeleder Einar Gimse Syrstad (Ap) retter også hard kritikk mot sine egne i fylkesutvalget.

En klage på vedtaket innebærer at saken om boligfeltet skal til mekling og avgjøres på departementshold.

Ordfører Gunnar Krogstad. 

 

Som en konsekvens av vedtaket i fylkesutvalget i dag, har Melhus kommunestyre nettopp vedtatt å utsette inntreden i forhandlingene om byvekstavtalen. Kommunestyret har enstemmig vedtatt at Melhus vil ha utredet hvilke konsekvenser byvekstavtalen blant annet har for boligbygging i Melhus. Forslaget ble satt fram at Jorid Jagtøyen (Sp).

Høy temperatur

Vedtaket om en stopp for boligfeltet som et enstemmig formannskapsmøte i Melhus har gått inn for, har fått det til å koke i kommunestyre.

- Jeg er skikkelig irritert og utrolig provosert, sa Jorid Jagtøyen (Sp).

Jagtøyen reiste spørsmålet om Melhus er i ferd med å gi fra seg selvråderetten om Melhus sier ja til å bli med i forhandlingene om byvekstavtalen.

- I dag har fylkesutvalget stoppet et boligfelt i Melhus med bakgrunn i byvekstavtalen. Jeg er betenkt over hva avtalen egentlig innebærer for Melhus. Hva blir det neste? Gir vi fra oss råderetten og betyr dette at vi ikke kan utvikle vår egen kommune? Og stemmer det at det lokalt ikke er behov for eneboliger? For tredje år på rad er det nedgang i søknad til barnehagene, sa Jagtøyen.


Dette kan bli kravene fra Melhus for å bli med i byvekstavtalen

Minimetrobuss og flere togavganger mener rådmannen kan bidra til at bilbruken går ned.

 

Bare i Melhus sentrum?

I vedtaket i fylkesutvalget vises det til nullvekstmålet, og kommunestyret undrer seg over hva dette innebærer. Politikere spør seg om kravet om at trafikken ikke skal økes utover 2016-nivå, betyr stopp for all boligbygging i Melhus eller at all boligbygging heretter må legges til dyrkamarka i Melhus sentrum. Flere har sagt at de er kritiske til at nullvekstmålet benyttes som argument før Melhus har sluttet seg til byvekstavtalen.

- Jeg er heller ikke kjempeimponert over fylkesutvalget. Ett eller annet sted må vi bygge. Om jorda ikke er flyttbar, er infrastrukturen det, sa Anne Sørtømme (SV).

Varaordfører Stine Estenstad (H) sa i debatten at folk kjører bil fordi kollektivtilbudet er for dårlig.


Fylkesutvalget stoppet boligfelt i Melhus

Skuffelsen blant politikere er stor etter at fylkesutvalget fremmer innsigelse mot et boligfelt på Løvset med den begrunnelsen at flere boliger vil gi økt trafikk i Trondheim.


- Jeg er svært skuffet over min egne i fylkesutvalget, sier Jan Frode Hatlen (V) til Trønderbladet.

Melhuspolitikerne har pekt på at boligbygging på Løvset kan avlaste presset på dyrkajorda i Melhus sentrum.

Merethe Moum (Melhuslista) luftet muligheten for å ta en timeout når det gjelder byvekstavtalen, og det ble utfallet etter gruppemøter.