Melhusbønder fikk Bondeprisen

Driver økologisk og svært allsidig.

HEDRET: Astrid Sæther og Halfdan Stendahl ønsker å spre optimisme og engasjement for at det er mulig å satse på et noe «annerledes» landbruk enn det som er normalen. 

Nyheter

Bondeprisen for 2017 er tildelt Astrid Sæther og Halfdan Stendahl fra Melhus. Etter forslag fra faglagene i fylket avgjør styret i Sør-Trøndelag Landbruksselskap hvem som tildeles den årlige prisen. Bondeprisen er en hedersbevisning til bønder, som gjennom målrettet utnytting av gårdens ressursgrunnlag er forbilder for dem som vil bygge og bo i Bygde-Norge. Bondeprisen ble første gang delt ut i 2005. Prisen deles ut under Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlags årsmøte 2. mars, og består av et maleri av kunstneren Elling Reitan.