Drapstiltalt 27-åring fra Melhus er dømt til 14 år i fengsel

I Frostating lagmannsrett er 27-åringen som er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk, dømt til fengselsstraff og ikke forvaring. Straffen i lagmannsretten ble 14 år.

Tiltalte deltok i befaringa retten gjorde på Ler i forrige uke. 

Fagdommerne med Randi Grøndalen i midten. 

Nyheter

En drapstiltalt 27-åring fra Melhus er dømt til 14 år i fengsel og 200.000 kroner i erstatning. Ifølge lagmannsretten foreligger det ikke nødverge.

 Ifølge dommerne framstår drapet som voldsomt og brutalt - utført med stor kraft og aggressivitet. Mange av bajonettstikkene ble utført etter at Holte var død ifølge dommen. 27-åringen tok betenkningstid etter at dommen ble forkynt.

Fornøyd forsvarer

- Vi er godt fornøyd med at det ikke ble forvaringsdom. Det som er særlig positivt i dommen, er at dommerne mener at domfelte er inne i en ny og bedre fase der han kan få nytte av rehabilitering som fengselsystemet kan gi, sier forsvarer Arve Opdahl til Trønderbladet.

Forsvarer Christian Wiig er også fornøyd med at det ikke ble forvaringsstraff.

- Å sitte på forvaring er noe helt annet enn fengselsstraff. Med forvaringsstraff risikerer du å sone resten av livet, sier Wiig.

Konsekvensen av forvaringsstraff er at påtalemyndigheten kan fremme sak for retten når minstetida er gått ut og i retten be om forlengelse av forvaringsstraffen. Dette kan gjentas gang på gang. Med fengselsstraff får den dømte en tidsbegrenset straff.

Opdahl opplyser at det ikke legges opp til en selvstendig anke når det gjelder beløpet på 200.000 kroner i oppreisning til Råger Holtes mor. Tidligere har forsvarerne opplyst at kravet om dekning av begravelseskostnadene er godtatt. 27-åringen ønsket ikke å komme med noen kommentar til dommen, men så synlig lettet ut.

Ikke forvaring

Aktor Per Morten Schjetne hadde lagt ned påstand om 15 år i forvaring med minstetid 10 år, mens forsvarerne la ned påstand om frifinnelse eller behandling på mildest mulig måte. Lagmannsretten anser drapet som situasjonsbestemt, og ville derfor ikke dømme 27-åring til forvaring. I stedet lød dommen på 14 år i fengsel - noe som er to år mer enn det fagdommer Randi Grøndalen sier er "normalstraff" for drap. Aktor tok også betenkningstid, og varslet et svar tilbake innen en måned.

- Jeg tar dommen til etterretning. Jeg argumenterte for forvaring, og så var retten ikke enig. Riksadvokaten avgjør om det blir anke, og min innstilling er ikke avgjort, sier Schjetne til Trønderbladet.

Schjetne forteller at Riksadvokaten har 14 dager på seg til å avgjøre en anke, og at det i løpet av en måned vil være klart om påtalemyndigheten anker til Høyesterett.

- Veldig tøff situasjon

Bistandsadvokat Mette Skoklefald sier at mor til Råger Holte er skuffet over at det ikke ble forvaringsdom.

- Nettopp på bakgrunn av brutaliteten i drapet og det hun kjenner av 27-åringens personlige egenskaper, er hun skuffet over at det ikke ble forvaringsstraff. Det har vært en veldig tøff situasjon for henne. Når rettsbehandlinga har pågått over så lang tid, har hun ikke fått tid til å bearbeide sorgen. Erstatningsbeløpet har ikke vært viktig for henne, men at det ble en straff, sier Skoklefald.

Skoklefald kjenner ikke til at det er begått andre drap i Norge med like mange knivstikk som Lerdrapet. I tingretten ville ikke 27-åringen forklare seg, og i stedet måtte aktor lese opp politiforklaringene.

- Mor til Råger Holte er tilfreds med at 27-åringen er dømt, og den innsatsen politiet gjorde. Hun er veldig takknemlig for den jobben politiet har gjort, sier Skoklefald.

Politiet gjorde en svært omfattende etterforskning, og Kripos ga langvarig bistand.

Fagdommer Randi Grøndalen i Frostating lagmannsrett har i dag fredag lest opp dommen mot 27-åringen som har stått tiltalt for å ha drept kameraten Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk.

Mangler sidestykke

- Voldsanvendelsen er massiv og mangler sidestykke i antall knivstikk, sa Grøndalen.

I dommen heter det blant annet at 27-åringen forsøkte å skjule spor etter drapet ved å vaske klær og sende tekstmeldinger til Holte selv om han visste at han var død og til sin mor.

- Uten tegn på sorg eller anger, sier han at det var Holtes egen skyld at han døde, heter det i dommen.

Det heter også i dommen at bajonetten hørte til Holte, og at han samlet på kniver og våpen. Ifølge dommen var Holte og 27-åringen kamerater, og at Holte som var homofil, krevde seksuelle tjenester fra 27-åringen. Flere vitner opplyste ifølge dommen, at begge lett kunne opptre truende, aggressivt og voldelig, særlig i ruset tilstand. Rett før drapet dro de begge til Coop Prix Ler der de kjøpte 30 bokser øl, og ifølge dommen drakk de opp ølet samt at de ruset seg på hasj og tabletter. Lagmannsretten mener det er uten betydning at 27-åringen skal ha reagert på et seksuelt overgrep som forsvarer Opdahl har omtalt som voldtekt.

Lagmannsretten mener at selv om bevisbildet på åstedet kan tyde på at tiltalte hentet kniven og angrep med den, kan det tas høyde for at det var motsatt. Så skal tiltalte ha tatt tak i kniven, og angrep Holte med den, mener lagretten. Forsvarer Opdahl har i sin prosedyre framholdt at det kunne være tale om grenseoverskridende nødverge, men det mener lagmannsretten ikke er tilfelle. Lagmannsretten mener det ikke var nødvendig å måtte bruke kniv for å forsvare seg mot det retten kaller sexpress.

Dommerne peker på at 27-åringen knapt nok hadde skader, mens Holte hadde omfattende skader  - deriblant avvergeskader.  27-åringen tilsto på den første dagen i lagmannsretten at han hadde drept Råger Holte, men erkjente ikke straffskyld. Ifølge lagmannsretten framstår forklaringa til tiltalte som oppkonstruert.

Tiltalte er i dag kledd i mørk joggebukse og hettegenser,og ble ledsaget av to politifolk. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar i fjor.

27-åringen hadde fredag på seg joggebukse og hettegenser da han kom til rettssalen. Han har samtykket til å bli fotografert. 

 

Drapet skjedde 24. januar i fjor, og 27-åringen tilsto i Frostating lagmannsrett da saken startet forrige mandag. Ifølge 27-åringen skjedde drapet i nødverge, og han har forklart at han var redd og at han følte seg angrepet av Holte. I retten har han forklart at han husker bare 5-10 stikk. Aktor Per Morten Schjetne har opplyst i lagmannsretten at Holte ble påført 160 stikk hvorav 9 i rygg og nakke. Juryen kjente 27-åringen skyldig i forsettlig drap.

STUA: Inne i stua der Råger Holte bodde, skal det ifølge tiltalte ha foregått en slåsskamp. Holte ble funnet død på gulvet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Nøyaktig hva som skjedde natt til 24. januar og om morgenen, har retten ikke fått full visshet om. Tiltalte har forklart at han og Råger Holte slåss, og at det var røykepause innimellom. Han har sagt at han lå på en sofa i stua, og at Holte skal ha angrepet ham med en bajonett. Deretter skal tiltalte ifølge egen forklaring, ha forsvart seg og at de begge havnet på gulvet. Tiltalte har forklart at han så kniven stå i magen på Holte, og at de begge dro den ut.

Også annen vold

27-åringen er også dømt for å ha sparket til fastlegen, for å ha slått til en medinnsatt samt kommet med trusler mot politiet. Han fikk i 2012 en voldsdom etter blant annet å ha angrepet bestemora.


Lerdrapet: Vil ha 27-åring dømt til 15 år i forvaring

Aktor Per Morten Schjetne omtaler drapet på Råger Holte på Ler som brutalt og grusomt, og de sakkyndige mener det er gjentakelsesfare.


De rettsoppnevnte sakkyndige mener at tiltalte lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse, men at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket. Dommer Grøndalen sier i dommen at dommerne er mer optimistisk enn de sakkyndige når det gjelder endring av atferd, og viser til at han er i gang med arbeid og utdanning i fengselet.


Lerdrapet: Juryen har kjent 27-åringen skyldig i drap

Juryen i Frostating lagmannsrett har i dag kjent 27-åringen fra Melhus skyldig i drap på Råger Holte (38).


- De fleste som begår drap gjør dette kun en gang i livet, og de fleste brutale drap resulterer i en tidsbestemt straff, også hvor gjerningsmannen fyller de fleste kjente typiske risikofaktorer, heter det i dommen. Dommen var enstemmig.