Lerdrapet: Vil ha 27-åring dømt til 15 år i forvaring

Aktor Per Morten Schjetne omtaler drapet på Råger Holte på Ler som brutalt og grusomt, og de sakkyndige mener det er gjentakelsesfare.

Her er tiltalte på vei inn til åstedet på Ler. T.v. aktor Per Morten Schjetne. 

LERDRAPET: Råger Holte ble funnet drept i hjemmet sitt på Ler 25. januar.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

I dag tirsdag la aktor Per Morten Schjetne fram påstand om at 27-åringen fra Melhus skal dømmes til 15 år i forvaring slik tingretten dømte 27-åringen til. 27-åringen er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk i huset Holte leide på Ler. Aktor vil ha en minstetid på 10 år.

- Voldsomt og grenseløst

- Råger Holte kan ha opplevd en sterk dødsangst før han døde. Drapet var voldsomt og grenseløst. Alle drap er grusomme, men dette bringer det til nye høyder. Drapet var brutalt. Det foreligger ingen nødvergesituasjon, sa Schjetne.

Aktor mener at det er feil slik forsvarer Arve Opdahl har sagt, å kalle foranledninga til drapet en voldtekt. Ifølge forsvarer Opdahl skal tiltalte ha reagert sterkt på det han opplevde som et seksuelt overgrep, og ha handlet i affekt.

Vil ikke gi tilståelsesrabatt

- Her er det ikke aktuelt med tilståelsesrabatt, sa Schjetne.

Schjetne mener at selv om 27-åringen har tilstått drapet på kompisen, må det telle at 27-åringen ifølge aktor, forsøkte å skaffe seg alibi ved å sende tekstmelding til Holte selv om han visste at Holte var død samt at han vasket klærne etter drapet. Videre mener aktor at 27-åringen har kommet med en tilpasset forklaring i retten, og han uttalte til retten i går at 27-åringen har snakket usant.

- I teorien kan dette være en livstidsdom, sier aktor som viser til at retten kan be om forlengelse av forvaringsdommen når 27-åringen har sonet ferdig de årene han blir dømt for nå.

I tillegg til forsettlig drap var 27-åringen tiltalt for vold mot fastlegen og en medinnsatt i Trondheim fengsel samt for trusler mot politiet.

Lagmannsretten skal avsi dom på fredag.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har lagt ned påstand om erstatning på 200.000 kroner til Råger Holtes mor og dekning av begravelseskostnadene. Forsvarerne har varslet at de godtar at tiltalte skal betale begravelseskostnadene. Skoklefald omtaler drapet som en uakseptabel handling, og forteller at mor til Råger Holte mistet sitt eneste barn. Videre sa bistandsadvokaten at far til Råger Holte døde kort tid av en alvorlig sykdom etter at sønnen ble drept.

Vil ha frifinnelse

Forsvarerne har lagt ned påstand om at tiltalte frifinnes eller behandles på mildest mulig måte. Dessuten mener forsvarerne at det må holde med 160.000 kroner i erstatning. I prosedyren sier forsvarer Arve Opdahl:

- Dette var en voldsom reaksjon fra .. side. Han har aldri ment å tilføre så mange stikk.

Opdahl mener at tiltalte ble utsatt for et seksuelt overgrep, og at tiltalte hadde bygd opp berettiget harme over lengre tid. Ifølge Opdahl er det mulig for lagmannsretten å frifinne 27-åringen med begrunnelse av en kan bli frifunnet om en har overskredet grensen for nødverge. Ifølge Opdahl var det kamp om kniven,og at det kan forklare hvorfor Holte fikk avvergeskader. Også skadene i ryggen mener Opdahl skyldtes at Holte vred seg unna.

- Vurderer dere å anke til Høyesterett?

- Det kan jeg ikke svare på før dommen har falt, sier forsvarer Christian Wiig.

Wiig har kommet med en sterk appell til lagmannsretten om ikke å idømme forvaringsstraff.  Tiltalte ønsket ikke å si noe til retten. Før han forlot rettssalen, fikk han en klem av sin mor.


Lerdrapet: - Ingen lettelse at tiltalt har erkjent drapet

Bistandsadvokaten til mor til drepte Råger Holte (38) forteller at mora ikke føler lettelse over tiltaltes erkjennelse.

 

Kjent skyldig

Juryen i Frostating lagmannsrett kom mandag med kjennelse om at 27-åringener skyldig i å ha drept Råger Holte (38) på Ler, og kjennelsen ble godkjent av de tre fagdommerne. Holte ble drept 24. januar i fjor med over 100 bajonettstikk, og patologen mener at mange av stikkene kom etter at Holte var død.


Lerdrapet: Juryen har kjent 27-åringen skyldig i drap

Juryen i Frostating lagmannsrett har i dag kjent 27-åringen fra Melhus skyldig i drap på Råger Holte (38).

 

27-åringen har tilstått å ha drept Råger Holte, men har ikke erkjent straffskyld. Han har forklart at han ble angrepet med bajonett, og at det ble en kamp om kniven der han så at kniven sto i magen på Holte. Videre har han forklart at han husker bare 5-10 stikk, mens aktor Per Morten Schjetne har opplyst i retten at Holte fikk 160 stikk hvorav 9 i nakke og rygg. Holte hadde skader som viste at han forsøkte å avverge bajonettstikkene, mens tiltalte ikke hadde det.


Lerdrapet: Aktor mener det ikke foreligger nødverge

Aktor Per Morten Schjetne avviser at drapstiltalt 27-åring handlet i nødverge da han drepte Råger Holte (38).


Om voldsrisiko

Dagen i retten startet med at de rettsoppnevnte sakkyndige Solveig Klæbo Reitan (psykiater) og Jan Erik Grinde (psykolog), og de tok for seg risikoen for nye alvorlige straffbare handlinger. Ifølge de sakkyndige lider 27-åringen av dyssosial personlighetsforstyrrelse - noe som blant annet slår ut i ansvarsfraskrivelse og lite omtanke for andre.

Ordet psykopat bruker ikke i Norge og det er usikkert om begrepet psykopati er oppfylt i dette tilfellet, opplyser de sakkyndige. Blant momentene de har vist til at 27-åringen er dømt for vold mot tidligere kjæreste, mor til tidligere samboer og bestemor. Dessuten har de vist til 27-åringen har ruset seg på alkohol, hasj og tabletter.

- Han erkjenner ikke handlingen og at han kan være farlig for andre, sa psykolog Grinde til retten.

Ifølge de sakkyndige kan det ikke forventes respons på behandling, og de mener at han trenger veldig strenge rammer.

- Han har ikke kontroll på sinnet sitt og han har vist at han har gått over grensa til drap. Med 160 bajonettstikk har ting åpenbart tatt av. Han klarte ikke å stoppe. Han har mye større sjanse til å begå drap på nytt enn andre. Det er ikke så mange som begår drap, sa psykiater Klæbo Reitan.

Klæbo Reitan sier til retten at dyssosial personlighetsforstyrrelse kan skyldes en kombinasjon av gener, hendelser i fosterlivet og hendelser i oppveksten.

- Forskning så langt viser at det dessverre ikke finnes noen effektive behandlingsmetoder for dyssosial personlighetsforstyrrelse. Skjebnen har vært urettferdig med ham, sa Klæbo Reitan.

De har kommet fram til at 27-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Fagdommerne hadde en rekke spørsmål til de rettsoppnevnte sakkyndige, og ønsket å få utdypet om faren for gjentakelse er reell.

Ifølge 27-åringens forsvarere, handlet 27-åringen i sterk affekt.

I tillegg til de tre fagdommerne, ble tre lekdommere trukket ut fra juryen og som nå sitter sammen med fagdommerne. Retten ledes av fagdommer Randi Grøndalen som har varslet at dommen avsies på fredag.