Lerdrapet: Juryen har kjent 27-åringen skyldig i drap

Juryen i Frostating lagmannsrett har i dag kjent 27-åringen fra Melhus skyldig i drap på Råger Holte (38).

Aktor Per Morten Schjetne og forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig. 

Nyheter

27-åringen fra Melhus som er tiltalt for å ha stukket Råger Holte på Ler med over 100 bajonettstikk, er av juryen i Frostating lagmannsrett kjent skyldig i drap på Råger Holte (38).

Fornøyd med avgjørelsen

- Vi er fornøyd med lagrettens avgjørelse, sier aktor Per Morten Schjetne.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald har jevnlig oppdatert mor til Råger Holte, noe hun også gjorde i dag.

- Selvfølgelig er avgjørelsen en stor lettelse, sier Skoklefald.

Skoklefald vil på vegne av mor til Råger Holte legge fram krav om 200.000 kroner i oppreisning og dekning av begravelseskostnader.

Fagdommerne har godkjent juryens avgjørelse om at 27-åringen er kjent skyldig, og dermed ikke trodd på 27-åringens forklaring om nødverge.

Nødverge har vært et sentralt tema i ankesaken som har pågått i ei drøy uke. Aktor Per Morten Schjetne har avvist at det har foreligget nødverge, mens forsvarer Arve Opdahl har sagt i retten at 27-åringen reagerte på en seksuell tilnærmelse fra Råger Holte, og 27-åringen ville forsvare seg mot det han opplevde som et angrep. 27-åringen har sittet i rettssal 206 i Trondheim tinghus med to betjenter til stede. Arve Opdahl og Christian Wiig er 27-åringens forsvarer.

Etter aktor og forsvarernes prosedyrer og lagdommerens belæring, trakk juryen på 10 seg tilbake. Juryen var borte i en drøy time før den kom tilbake til rettssalen. Lagdommer Randi Grøndalen spurte om juryen hadde kommet fram til en avgjørelse. Det bekreftet juryens ordfører.


Lerdrapet: Aktor mener det ikke foreligger nødverge

Aktor Per Morten Schjetne avviser at drapstiltalt 27-åring handlet i nødverge da han drepte Råger Holte (38).


Skuffet

Forsvarer Arve Opdahl sier til Trønderbladet at de tar lagrettens avgjørelse til etterretning.

- Han mener at han ikke er skyldig, sier Opdahl.

Skyldspørsmålet er avgjort at lagmannsretten, og Opdahl sier at det bare kan ankes dersom det har skjedd en saksbehandlingsfeil.

Tirsdag aktor legge fram sin påstand om straff, og Schjetne sier at han ikke nå vil gå ut med om han vil legge ned påstand om forvaring.

Drapet skjedde på Ler 24. januar i fjor, og 27-åringen tilsto i Frostating lagmannsrett at han drepte Råger Holte. Derimot erkjente han ikke straffskyld verken i tingretten eller lagmannsretten. Rettssaken startet forrige mandag,og sist torsdag var retten og tiltalte på befaring i huset der Råger Holte ble drept.

De sakkyndige mener at 27-åringen ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket og at han er strafferettslig tilregnelig. Derimot mener de sakkyndige at 27-åringen lider av personlighetsforstyrrelser.

Hvilken straff 27-åringen får, er ikke avgjort ennå. Tirsdag blir aktors påstand lagt fram etter at de rettspsykiatriske sakkyndige har sagt noe om eventuell gjentakelsesfare, og lagdommeren signaliserer at dommen kan foreligge på fredag.

27-åringen gikk raskt ut av rettssalen etter at lagdommeren hevet retten.