Lerdrapet: Aktor mener det ikke foreligger nødverge

Aktor Per Morten Schjetne avviser at drapstiltalt 27-åring handlet i nødverge da han drepte Råger Holte (38).

Aktor Per Morten Schjetne står foran huset som Råger Holte leide på Ler. Bak står forsvarer Christian Wiig. 

Råger Holte ble funnet drept 25. januar i huset han leide på Ler. Eiendommen har stått avsperret siden da, og politiet varsler at den blir avsperret til endelig dom foreligger.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Her er tiltalte på vei inn til åstedet på Ler under befaringa sist torsdag. T.v. aktor Per Morten Schjetne. 

Slik ser det ut på stua inne i huset, og kriminalteknikeren forteller at stua er nesten slik den var da politiet kom til stedet 25. januar i fjor. Bajonetten og slira er tatt med av politiet for undersøkelser, og politiet har også sikret spor på gulvet. 

Nyheter

Under lagmannsrettssaken etter Lerdrapet 24. januar i fjor, er aktor Per Morten Schjetne i dag mandag i gang med prosedyren, og sier til juryen at det å angripe med bajonett er en ulovlig handling.

- Tiltalte har tilstått å ha drept Råger Holte. Det forelå ikke en nødvergesituasjon og tiltalte er skyldig. Det var mer enn 100 bajonettstikk med stor kraft, sier aktor Schjetne i prosedyren.

SISTE: 27-åringen er av juryen i Frostating lagmannsrett kjent skyldig i drap

Om bajonettstikkene

Aktor sier også i prosedyren at tiltalte forsøkte å skaffe seg alibi etter drapet ved å sende tekstmelding til kompisen Holte selv om han visste at Holte var død. Schjetne reiser også spørsmålet om hvorfor tiltalte stakk 97 ganger til om det var slik at de tre første stikkene skal ha vært foretatt i nødverge og kunne ha vært dødelige.

- Dødelig stikk i ryggen passer dårlig med nødverge, sier aktor Schjetne.

Aktor mener at tiltalte ikke har snakket sant, og at han har tilpasset sin forklaring.

27-åringen har erkjent at han har drept Råger Holte (38), men har nektet straffeskyld. Hans forsvarere mener han skal frifinnes fordi det handler om nødverge.

Ifølge 27-åringen ble han angrepet med bajonett av Råger Holte, og at han måtte kjempe for livet sitt. 27-åringen har forklart at det startet med at Råger Holte kom med en seksuell tilnærmelse, og at han ikke ønsket å følge opp tilnærmelsen. Deretter skal det ha blitt en slåsskamp, og 27-åringen har sagt at han ikke husker mer enn 5-10 stikk. Aktor har i retten sagt at Holte ble påført 160 stikk hvorav 9 i ryggen og nakken. Ifølge patolog Harald Aarset ble mange av stikkene påført Holte etter at han var død.

 I tingretten ble 27-åringen dømt til 15 års forvaring. Han er tiltalt for forsettlig drap.

Juryen avgjør

Er tiltalte skyld i å ha drept Råger Holte i den kommunale boligen han leide på Ler med over 100 bajonettstikk 24. januar, er spørsmålet lagrettedommerne skal avgjøre. Minst 7 av 10 må svare ja på skyldspørsmålet før tiltalte kan dømmes.

- Hvis dere er overbevist om at … startet angrepet med bajonetten, er det ikke nødverge. Man skal ikke bruke hardere midler enn nødvendig, sa aktor til juryen i prosedyren.

- Ingen nødutgang

Forsvarerne skal holde prosedyren etter at aktor er ferdig med sin,og forsvarer Arve Opdahl er nå i gang med prosedyren. Opdahl har blant annet sagt at tiltalte kan ha følt seg trengt opp i et hjørne, og at han ville forsvare seg mot en seksuell situasjon han reagerte sterkt på.

- Det var ingen nødutgang, sier Opdahl.

Dermed forelå det en nødvergesituasjon, mener forsvarerne. Ifølge forsvarer Opdahl forelå det en preventiv nødrett - at tiltalte kan ha angrepet for å forhindre et angrep på seg selv.

Opdahl mener at bajonetten kan ha blitt kjøpt på Forsvarets utsalg på Fremo, og da av Råger Holte. Mens aktor Schjetne mener at knivstikket i sofaen ikke kan stamme fra bajonetten fordi det er ni millimeter smalere enn bajonetteggen var, mener forsvarer Opdahl at knivstikket i sofaen er et bevis på et pågående angrep.

Lagdommer Randi Grøndalen spurte om forsvarer Opdah mener at Holte forsøkte å tiltvinge seg sex med kniv, noe Odahl bekrefter det er hans mening.


Lerdrapet: - Husker ikke alle stikkene

27-åring forklarer at han var i sjokk etter slåsskampen med Råger Holte, og at han derfor ikke ringte politiet.

 

Ifølge forsvarer Opdahl ville de fleste ha ringt etter hjelp, men at ikke alle er slik.

- Han hadde kanskje ikke tro på systemet, sier Opdahl som legger til alt tiltalte kan ha hatt en frykt for reaksjon fra miljøet rundt Råger Holte.


Lerdrapet: - Det har vært mye slåssing

Bekjent (26) fortalte i lagmannsretten at drapstiltalte og Råger Holte hadde slåss mange ganger.

 

I tillegg har forsvareren vist til voldsepisoden helga før drapet, og som tiltalte ikke var innblandet i. Da var to fra Tynset på besøk i boligen som Holte leide av Melhus kommune, og det skal da ha oppstått slåsskamp. Videre har forsvareren vist til at ett vitne har sagt at Holte hadde problemer med å mestre sinne. Forsvarer Christian Wiig holder også prosedyre, og mener at påstanden om nødverge er styrket av voldsepisoden helga før.


Lerdrapet: - Helt vanvittig å bli siktet

En mann fra Tynset ble siktet etter at Råger Holte ble funnet død på Ler.

 

Etter at juryen har avgjort skyldspørsmålet, vil aktor og forsvarere legge fram sine påstander.

Også i dag er det en del tilhørere i retten.

Sist torsdag var dommerne, aktor, forsvarerne og tiltalte i huset der Råger Holte bodde og ble drept.


Her er retten og tiltalte på drapsstedet

I dag var lagmannsretten på Ler for å se på stedet der Råger Holte (38) ble drept med over 100 bajonettstikk. Tiltalte var også med på befaringa.


De sakkyndige har kommet fram til at tiltalte ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket,og at han er straffemessig tilregnelig. Ifølge de sakkyndige har tiltalte en hjernelidelse og en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Da lagdommer Randi Grøndalen spurte tiltalte om han ønsket å si noe til retten, og ønsket ikke det. Lagdommeren gir nå orientering til juryen, og sier at nødverge er tema i denne saken.  Videre har hun sagt at påtalemyndigheten har bevisbyrden. Samtidig sier lagdommeren at tiltalte ikke har sagt et ord om nødverge før under ankebehandlinga i lagmannsretten.

- Kanskje kan det være vanskelig å forstå at nødvendig å tilføre mer enn 100 stikk, sier lagdommeren til juryen.