159 komfyrbranner i Trøndelag i fjor

En komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. Torsdag er det kampanje om dette i Melhus og Midtre Gauldal.

STORBRANN: Brannen i rekkehusene på Fredheim på Støren i juli var svært kraftig, og det gikk veldig fort. Til alt hell kom ingen til skade.  Foto: Edward Stenlund

Nyheter

Brannvesenet i Trøndelag rykket ut til 159 komfyrbranner i 2017. Det er 25 flere enn i fjor. Det viser fersk statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). På landsbasis rykket brannvesenet i fjor ut til 3.344 boligbranner i Norge, hele 1.516 av disse var branner eller branntilløp på komfyren.


Ønsker større brannvesen

Høyre mener det er på høy tid at Gauldal brann og redning slår seg sammen med Trøndelag brann og redningstjeneste.

 

- Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier Svenn Ola Krognes, leder forebyggende avdeling i Gauldal brann og redning. Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos flere elektronikkbutikker, i en rekke kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

- De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier Krognes.


Da Terje ble skadd i skiløypa ble det klart at det manglet redningskjelke

Terje Løkken fra Gimse ble alvorlig skadd under en skitur på Jårakjølen, og ulykka førte til at Jårakjølens Venner står bedre rustet om flere er uheldige.

 

Alarm og strømkutt

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

- Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Krognes.

Komfyrvaktkampanjen

Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene. Som del av kampanjen vil det bli installert en komfyrvakt hos noen som har behov for det i de kommunene som deltar. Sammen med det lokale eltilsynet vil Gauldal brann og redning gjennomføre kampanjen i Melhus og Midtre Gauldal på torsdag.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.