Mener gården i Melhus er altfor dyr

Kjøperne av en gård på Lefstad i Melhus, har ikke fått konsesjon fordi politikerne og rådmannen mener prisen er for høy.

Gården Lefstad.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Ann-Eli Wiik og Michael Hegertun Wiik har fått avslag på konsesjon for landbrukseiendommen Lefstad i Melhus fordi komité for teknikk og miljø støtter rådmannens konklusjon om at prisen på gården er for høy. De betalte 8,8 millioner kroner for landbrukseiendommen, og rådmannen mener at prisen er så høy at den ikke «tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» slik det framgår av rådmannens anbefaling.

– Eksklusivt

– Gårder der det ikke er dyrehold, er blitt eksklusive plasser. Uansett hva vi hadde gjort, ville saken ha havnet hos Fylkesmannen, sier komitéleder Mikal Kvaal som selv er gårdbruker.

Kvaal mener at gårder som ligger i nærheten av Melhus sentrum, er blitt eksklusive salgsobjekter. I nærheten av gården som ble solgt for 8,8 millioner kroner, ligger en annen gård som også gikk for en høy pris. I forkant av salget, gikk landbrukssjef Kristin Riaunet ut og sa:

- Hvis du har planer om å sette noen hobbyhester på dyrkajorda, må vi vurdere om dette er et bidrag til norsk matproduksjon, sier Riaunet.


Priskontroll på gårder

Kjøperen av den rekorddyre gården i Melhus må regne med at Melhus kommune foretar priskontroll.

 

Om komiteen hadde gitt klageren medhold, kunne Fylkesmannen ha grepet inn, forteller Kvaal.

– Det fikk vi signal om hos rådmannens representant, sier Kvaal.

Sentrumsnær

Gården Lefstad ligger i gangavstand fra Melhus sentrum, og har panoramautsikt. Den består av 117 dekar fulldyrket jord, 9 dekar innmarksbeiter, 86 dekar produktiv skogsmark og 16,5 dekar annet areal. Totalt har gården 228,5 dekar. Boligmassen består av hovedbygning, kårbolig og driftsbygning. Rådmannen avslo konsesjon, og mente at den avtalte prisen på 8,8 millioner kroner for den faste eiendommen og 350.000 kroner for løsøre, ikke reflekterte verdien av eiendommens driftsgrunnlag.

Hovedhuset er fra 1923, og har en vinterhage som rådmannen opplyser i saksframlegget om at den ikke er søkt om.

Når det gjelder drift av gården, mente rådmannen at kjøperne ville være i stand til å drive gården. Samtidig signaliserte rådmannen at det ville bli stilt krav om tilflytting og selvstendig drift av jordbruksarealene.

Foreslo annen verdi

Rådmannen mener at eiendommens verdi er sju millioner kroner. Advokatfirmaet Krogstad klaget på rådmannens avslag på konsesjon, og saken kom opp i komité for teknikk og miljø sist torsdag.

Advokat Olav Kuvås i Advokatfirmaet Krogstad har sendt klagebrev på vegne av kjøperne, og viser til at Melhus er en populær bosettingskommune med kort vei til Trondheim.

– For dem som vil ha den fordelen, men likevel vil bo landlig, er Lefstad midt i blinken. Eiendommen er svært solrik med sær god utsikt, skriver Kuvås og oppgir at avstanden til Melhus sentrum er tre kilometer.

Kuvås peker på at det er hestebokser i gårdsbygningen, og at eiendommen også ligger til rette for å ta imot ungdom med spesielle behov.


Oppgitt over gårdspriser

Sondre Engan (22) mener en gårdspris på 6,2 millioner kroner skremmer unge fra å satse på landbruk.