Lengre jakt ga ikke flere skutte elger

Under jakta som ble avsluttet til jul, ble det skutt færre elger enn året før.
Nyheter

- I fjor ble det skutt ni færre elger enn året før, forteller skog- og viltansvarlig Ole John Sæther i Melhus kommune.

252 elger ble skutt, mens det ble skutt 261 i 2016.

I fjor ble elgjakta forlenget til jul, og det var ikke noe som melhuspolitikerne ønsket. I Melhus mente politikerne at det fikk holde med elgjakt til utgangen av oktober, men ble nektet å ha elgjakt fram til da av fylkeskommunen. Elgjakta ble forlenget som følge av skrantesyken.

Melhus har hatt kjeveinnsamling som pågikk til midten av januar. Derimot har Sæther ennå ikke fått inn alle skjemaene for sett elg.


Forbudt å fôre hjortevilt

Mattilsynet understreker at det er forbudt å legge ut høy og saltstein av hensyn til skrantesyke.

 

- Før jeg har fått sett elg-rapportene, kan jeg ikke si noe om hvorfor det er skutt færre elger, sier Sæther.


Mange dyr er blitt påkjørt

Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.

 

Ett spørsmål er om elgstammen er mindre enn antatt - noe som kan avklares gjennom sett elg-rapporter.


Sløv elg hadde ikke skrantesyke

Fallviltgruppa fikk tatt prøve av den sløve elgkua på Korsvegen, og det viser seg at det er en helt annen forklaring på sløvheten enn skrantesyke.

 

I vinter er mange elger blitt påkjørt, og Sæther sier at det ikke får noen betydning for elgkvoten ettersom kvoten settes opp for tre år om gangen. Den treårige driftsplanen går i perioden 2015-2018, og det er derfor en jaktsesong igjen, forteller Sæther.


Skrekken for skrantesyke gir mange flere dyrepåkjørsler

Åpent brev til Mattilsynet, om frykten for skrantesyke


Når det gjelder hjorte- og rådyrjakta, har Sæther ikke fått inn alle tallene ennå.