Spilte for butikkens penger

En mann i starten av 20-årene er dømt til samfunnsstraff etter å ha underslått penger i butikken der han jobbet.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus. 

Nyheter

Mannen forklarte i Sør-Trøndelag tingrett at han underslo penger i butikken han jobbet i, for å finansiere spilling hos Norsk Tipping og spilleselskaper. Retten mener at melhusmannen underslo minst 190.000 kroner.

Det var i jobben som deltidshjelp i en butikk i Melhus at mannen slo inn manuell pant på kassen uten at det var levert flasker. Deretter tok han beløpet fra en automat i butikken. Ifølge forklaringa begynte det i det små med noen hundrelapper, og så ble beløpet stadig større. Regnskapsavdelinga for butikkjeden oppdaget at beløpene for manuell pant var unormalt høye, og filmopptak fra butikkens kameraovervåkning ble sjekket. Der ble det oppdaget at mannen på en dag hadde tatt ut 19.500 kroner på to uttak. Da han ble konfrontert med dette, erkjente han underslag og at det hadde pågått over ei tid.

Tiltalte har ved hjelp av lån fra familien, betalt tilbake til butikken det han underslo. Da underslaget ble oppdaget, ble han sagt opp fra jobben. Han har fått seg ny jobb. Butikken ville ta hensyn til familien, og trakk kravet om påtalebegjæring. Tiltalte har tilstått underslaget og samtykket i samfunnsstraff. Tingretten dømte ham til 90 timers samfunnsstraff, og at dette skal gjennomføres i løpet av 120 dager.

gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no

982 60 456