Innfører båndtvang i noen skiløyper

Komiteleder Mikal Kvaal (H) mener hundeeierne har et ansvar for å passe på hunden, og at det ikke er politiets oppgave å følge opp båndtvangen.

Jårakjølen omfattes ikk e av den nye båndtvangsbestemmelsen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

– Oppfølging av vedtaket om båndtvang er ikke noe politiet skal følge opp, og vi er ikke en formynderstat som griper inn. Dette er basert på tillit, sier komitéleder Mikal Kvaal (H).

Unntak

Komité for teknikk og miljø har vedtatt at båndtvang også skal innføres i alle skiløyper og preparerte skiløyper for allment bruk i kommunen i det tidsrommet skiløypene brukes til skigåing. Imidlertid gjorde komiteen et unntak, forteller Kvaal.

– Jårakjølen ble unntatt fordi skiløypa berører flere kommuner som Skaun og Orkdal i tillegg til Melhus, sier Kvaal.


Mange på skitur

Jårakjølen er ett av stedene som har nok snø til skigåing, og det fører til storutfart.

 

Komiteen vedtok at dersom hund medtas på Jårakjølen, skal den ikke være til hinder for andre skiløpere.

I tillegg har komiteen vedtatt at det skal være båndtvang hele året på Melhussletta turstier (Folk i form-løypa).

Håndheving

Vedtaket om båndtvang ble gjort på torsdag, og Kvaal sier at forskriften trer i gang straks.

– Hvordan vil dere følge opp vedtaket?

– Vi kommer ikke til å ringe politiet og ordføreren om vi ser at folk ikke følger båndtvangbestemmelsen. I den ordinære båndtvangstida har jeg ikke sett overtramp, sier Kvaal som selv er hundeeier.


Båndtvang i skiløyper?

Politiker foreslår at Melhus får båndtvang året rundt i skiløyper.

 

Kvaal mener at hundeeiere må føle ansvaret for å holde hunden i bånd, og han sier at debatten rundt båndtvang allerede har ført til at flere hundeeiere har hunden i bånd når de går i skiløyper.

– Vi ønsker at folk som går på tur med barn, skal føle seg uredde, sier Kvaal.


– Hold hunden i bånd i oppkjørte løyper

Komitéleder mener at folk bør innse at det beste er at hunder holdes i bånd i oppkjørte løyper.


Om løyper ikke bærer preg av å være preparert, mener Kvaal at hunder kan slippes løs.