Elg påkjørt i Soknedal

Flere dyr er blitt påkjørt i det siste.
Nyheter

Fredag klokka 08.10 fikk politiet melding om viltpåkjørsel på E6 to kilometer sør for Korporalsbrua i Midtre Gauldal.

- Melder ble satt i kontakt med viltnemnda i Midtre Gauldal. Det er ikke meldt om personskade, sier lensmann Monica Brækken.

Torsdag meldte NSB om viltpåkjørsel på togsporet på Lundamo, og Brækken sier at det ikke framgår av loggen hvilket dyr som ble påkjørt.


Mange dyr er blitt påkjørt

Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.