Lerdrapet: - Veldig trist at Råger døde

Mor til drapstiltalt (27) fra Melhus mener mye ville ha vært annerledes om sønnen hadde fått hjelp i tide.

LERDRAPET: Råger Holte ble funnet drept i hjemmet sitt på Ler 25. januar.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Mora inntok vitneboksen i dag. Bak aktor Per Morten Schjetne og lagrettedommere. 

Nyheter

- Jeg synes det er veldig trist at Råger er død. De var kamerater, sa mor til den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus i Frostating lagmannsrett i dag onsdag.

Om oppveksten

Mora har bedt om å få vitne, og det var med en gråtkvalt stemme at hun startet med oppveksten til sønnen. 51-åringen kom inn på at hun hadde forsøkt å få tak i hjelp til sønnen da han begynte å streve på skolen, og hun sa at læreren på barneskolen hadde kalt sønnen hennes for lat. Det første trinnet var å ta kontakt med BUP, og hun sa at det var ett års ventetid på utredning. Mora uttalte at barnevernet hadde avbestilt utredninga. Etter hvert ble sønnen medisinutredet, og får spesialundervisning på institusjon et annet sted i Trøndelag. Hun sa at sønnen ble omtalt som høflig av ansatte på institusjonen, og hun framholdt at sønnen hadde omtanke for andre.

Sønnen ble kjent med Råger Holte for 2-3 år siden, og mora beskrev forholdet dem i mellom som et kameratforhold.

- Sønnen min har i flere år ønsket å få seg arbeid. Hvis han hadde fått god hjelp på skolen og utredning for ADHD, ville han ha vært i arbeid og vi hadde ikke sittet her, sa mora fra vitneboksen i retten.

I den første delen av varetektsperioden satt sønnen med brev- og besøksforbud, og først i mai fikk mora besøke sønnen. Siden har hun besøkt ham en gang i uka i Trondheim fengsel, og hun mener at sønnen gjennomgikk en forvandling fra i mai.

- Han har framtidsplaner, fortalte mora.


Lerdrapet: - Så kniven i magen hans

Råger Holte (38) fikk 160 bajonettstikk, mens tiltalte husker bare 5-10.

 

Tidligere dømt

Sist mandag erkjente 27-åringen at han har drept Råger Holte , men mener det skjedde i nødverge. I tingretten ble 27-åringen dømt til 15 års forvaring. Aktor Per Morten Schjetne viste onsdag til dommen fra 2012 da den drapstiltalte ble dømt for vold mot eks-kjæresten, mora hennes og for å ha skutt etter et familiemedlem med luftpistol og for å ha slått henne. 27-åringen har vedgått at han har slått til en medinnsatt i Trondheim fengsel, og han var også tiltalt for å ha sparket til fastlegen sin.

På tampen av dagen i retten satte forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig fram ønske om befaring på drapsstedet på Ler. Fagdommer Randi Grøndalen viste til at det foreligger mange fotografier av stedet ettersom Kripos har tatt 360 grader- bilder på inne og ute. Dommerne har ennå ikke avgjort om det blir befaring.

Mange vitner er blitt frafalt, og det er heller ikke alle vitner som har møtt til rettsforhandlingene. Det er bebudet at saken til ta kortere tid enn de varslede to ukene.


Lerdrapet: - Ingen lettelse at tiltalt har erkjent drapet

Bistandsadvokaten til mor til drepte Råger Holte (38) forteller at mora ikke føler lettelse over tiltaltes erkjennelse.