I karolinernes fotspor fra Trondheim til Røros

Søndag 11. februar kommer rundt 15 hester med vogner og folk til Prestegårdslåna og Ler.

I ARMFELDTS SPOR: Søndag 11. februar kommer rundt 15 hester med vogner og folk til Prestegårdslåna i Melhus.   Foto: Jorulf Rådal

Nyheter

Det er lasskjørerne fra Trøndelag kjørelag som er på sin ferd til Rørosmartnan. I år er det første gang de starter fra Trondheim sentrum. Ferden begynner lørdag 10. februar i Trondheim og ender på Røros 20. februar. I år er det mer enn vanlig ferd til Rørosmartnan, i år markerer de også at det er 300 år siden Armfeldts felttog i Trøndelag. Fra Trondheim og til Haltdalen går de så langt råd er i general Armfelts spor.

Armfeldts soldater etterlot seg ei bygd i ruiner

Rekordmange møtte opp for å høre om Armfeldts soldater som var én måned i Melhus i 1718.


General Armfelt holdt til på Melhus prestegård, én måned fra november til desember i 1718, under det etterhvert så katastrofale felttoget i Norge. Oppholdet i Melhus var meget vondt for mange, for en stor hær trengte selvsagt mat og høy. Dette tok de fra gårdene i et vidt område.

Felttog

Følget, som på søndag starter på Skjetlein, skal til Ler før natten faller på. I Prestegårdslåna skal ferdafolket serveres mat. Utenfor skal hestene få hvile, vann og høy – høy fra hesjen ved Låna i juli 2017. Maten folket skal få, er både varm og kald. Det blir god, gammeldags, hjemmelaget kost, med så og si alle ingredienser fra Melhus, forteller styreleder Kristine Kaasa Moe i Stiftelsen Prestegårdslåna i en pressemelding.

Går i Armfeldts fotspor

Armfeldts tragiske tilbaketog for snart 300 år siden markeres med tablå og marsj fra Støren.


- Folk fra bygda og andre steder er hjertelig velkommen til å være med. Det blir flott å se så mange arbeidshester og vogner samlet, sier Kaasa Moe.

Bilene man kommer til Prestegårdslåna med, må denne dagen plasseres på de forskjellige parkeringsplassene nord og sør for Låna og kirken. Plassen mellom Låna og kirken er, mens det står på, reservert for hestene og vognene. Det blir kaffe, te og kake til alle.

Kulturleder Jan Erik Landrø Melhus kommune fra Melhus kommune og Kristine Kaasa Moe fra Prestegårdslåna tar imot, sammen med resten av styret for stiftelsen og venner av Låna.

Overnatter på Ler

Etter oppholdet på Prestegårdslåna går ferden videre til Ler. Der skal følge overnatte på Gråbakken hos Sigmund Gråbak.

- Hestene skal stå i redskapshuset, mens folka overnatter på flatseng i putballhuset, forteller Gråbak. Det var i høst han fikk henvendelse om det var mulig å overnatte på Ler.

- Det er artig å få det til. Men det er ikke bare-bare å få plass til 15 hester med slede, sier Gråbak. Han gleder seg til besøket, og har fått med seg saniteten til å ordne med servering.

Stå langs ruta

- Folk kan mer enn gjerne stå langs ruta – når man oppdager at de er underveis, oppfordrer Kristine Kaasa Moe:

- Etter det jeg har fått opplyst går de langs E6 (på gang/sykkel-veien) fra Skjetlein til Melhus (det har vært på tale å gå over Rødde, men det tror jeg ikke det blir noe av). Så tar de av og kommer gammel-E6 (Melhusvegen) ved Jaktøyen/Rate og går gjennom Melhus sentrum mot Låna og videre.

- Det er gammel skikk, særlig i Sverige, at det ringes med klokker når et slikt følge kommer. Hvis noen har matklokke på gården sin, er det sikkert hyggelig for følget om det ringes, sier Kristine Kaasa Moe.