150 kyllingbønder legger om driften

Norsk Kylling innfører ny kyllingrase

Kyllingrasen Hubbard lever lenger og vokser saktere enn kyllingen som er vanligst å produsere i Norge.

HAR BYTTET: Kyllingbonde Hans Ole Klomstad (i midten) har byttet rase, og forteller Kjell Stokbakken (t.v.) og Tord Lien om mer aktive kyllinger i fjøset.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

Det er Norsk Kylling som har innført rasen, og som med dette tiltaket gjør 30 prosent av norsk kyllingproduksjon mer dyrevennlig. Det skriver Rema 1000 i en pressemelding.

Den nye kyllingrasen Hubbard kjennetegnes av at den er frisk, aktiv og livlig. Den lever 30 prosent lenger og vokser 20 prosent saktere enn den kyllingen som er vanligst å produsere i Norge, noe som bidrar til at den er frisk og sterk og har en god helse.


Håp om produksjonsøkning hos kyllingbønder

Norsk Kylling slutter med mine og dine kyllinger

 

Omfattende testing

Hubbard-kyllingen vokser opp hos 150 bønder i Trøndelag og Norsk Kylling kan ut fra omfattende testing gjennom 15 måneder fastslå at dyrevelferden er betydelig forbedret som følge av bytte til ny rase.

– Hubbard-kyllingen er overlegen på alle våre velferdsindikatorer. Den vokser saktere og beveger seg betydelig mer enn kyllingen vi har produsert tidligere. Den er rett og slett friskere og har en bedre helse. Det er ingen tvil om at dette er en kylling som lever et godt liv og trives i fjøset hos våre dyktige bønder, sier administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling i pressemeldingen.

Den aktive Hubbard-kyllingen har i større grad behov for miljøberikelser enn kyllingen som er vanlig i Norge.

– Hubbard er en aktiv og frisk kylling og trenger i stor grad stimuli som innbyr til lek og aktivitet. Derfor får alle Hubbard-bønder klatrestativ, høyballer, strøbad og hakkeblokker til kyllingene sine, sier Stokbakken.

BEVISSTE KUNDER: Ole Robert Reitan er styreleder i Norsk Kylling. Han sier Remas kunder er opptatt av god dyrevelferd.  Foto: Marthe Eid

 

Som forventet fra Norsk Kylling

For Midtre Gauldal er det best at den nye fabrikken kommer på Orkanger, og ikke Malvik.

 

150 bønder legger om

Bøndene som produserer for Norsk Kylling har det siste året blitt godt kjent med den nye rasen og i løpet av året skal alle over på Hubbard-kylling. En av dem som nå legger om driften er Per Olav Tranmæl som holder til på Øysand. Han er storfornøyd med bytte av rase og kan fortelle om aktive kyllinger som trives i fjøset.

– Det er blitt mer liv i fjøset etter at vi begynte med Hubbard. Den er kvikk på foten, frisk og nysgjerrig. Du ser at Hubbarden trives. Den oppfører seg som en fugl skal gjøre og benytter seg av miljøberikelsene vi har satt inn i fjøset, sier Tranmæl.


Dyrevernalliansen er med

Rema 1000 og Norsk Kylling har benyttet Dyrevernalliansen som en samarbeidspartner i arbeidet med å bytte til den nye kyllingrasen. De er svært fornøyd med endringen som nå skjer.

– Vi er veldig stolte av dette samarbeidet som betyr at god dyrevelferd blir tilgjengelig for folk flest. Hubbard er en friskere og mer naturlig kylling. Den vokser litt saktere, og har derfor bedre helse enn andre kyllinger, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen.

– Rema 1000 skal selge varer til laveste pris av høy kvalitet, produsert og solgt på en ansvarlig måte. God dyrevelferd er noe våre kunder er opptatt av og Hubbard fra Solvinge skal være hverdagskyllingen. Sånn sett endrer vi nå 30 prosent av markedet for hvitt kjøtt i en mer dyrevennlig retning, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Rema 1000 og styreleder i Norsk Kylling.

Bak den nye kyllingrasen står Norsk Kylling som produserer merkevaren Solvinge eksklusivt for Rema 1000. De første produktene merket Hubbard fra Solvinge rulles ut til alle Rema 1000-butikker i uke 6 og innen utgangen av 2018 vil alle kyllingprodukter som produseres av Norsk Kylling være Hubbard-kylling.

HAR TROEN: Regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag og administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling tror det er en riktig beslutning å skifte kyllingrase.  Foto: Marthe Eid